IMG-20200224-WA0045

حمایت از هفتۀ کاهش خشونت در تخار

عرفان برزگر

24 February 2020

اعضای کمیتۀ دادخواهی ولایت تخار ، فعالین مدنی ، جوانان و باشندگان این ولایت صبح امروز حرکت مدنی را به منظور پشتیبانی از هفتۀ کاهش خشونت و ادامۀ برقراری صلح برگزار نمودند.

اشتراک کنندگان این همایش در جریان سخنرانی‌های خویش از گروه طالبان خواستند تا برای تقویت این روند بیشتر از پیش تلاش کرده، آتش بس را تامین نمایند.

در این همایش حاضرین همچنان از گروه طالبان خواهان نشست بین‌الافغانی گردیده و آغاز کاهش خشونت‌ها را در پیشرفت صلح افغانستان موثر دانستند.

گفتنی‌ست که از آغاز هفتۀ کاهش خشونت در تخار، سه روز می گذرد؛ تاکنون کاهش خشونت از سوی گروه طالبان نقض نگردیده و باشندگان این ولایت امیدوار بهتر شدن وضعیت استند.