8778787878

حمله‌های طالبان و اتحاد مخالفان؛ دوستم و ایشچی برای یک هدف می‌جنگند

گسترش جنگ و ناامنی در شمال کشور سبب شده که مخالفان سیاسی در بسیاری از ولایت‌های کشور به نحوی متحد شوند. همین ‌گونه افراد وابسته به دو جریان مخالف سیاسی در ولایت جوزجان نیز علیه طالبان مسلح شده‌اند. در سال‌های گذشته کش‌وگیرهای سیاسی میان مارشال عبدالرشید دوستم و انجینیر احمد ایشچی سرخط خبرها بود. اکنون اما بسیج‌های مردمی این دو جریان مخالف سیاسی را علیه طالبان متحد ساخته و هواداران حزب «جنبش ملی» وابسته به آقای دوستم و حزب «جنبش نوین» که آقای ایشچی عضویت آن را دارد، برای یک هدف می‌جنگند.

مولوی عبدالحی حیات، رییس شورای ولایتی حزب جنبش ملی در جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که طالبان با استفاده از اختلاف‌های سیاسی تلاش دارند جنگ را در جوزجان شدت بخشند. آقای حیات که رییس کمیتۀ امنیتی شورای ولایتی این حزب نیز است، می‌افزاید که از سه ماه به این‌سو بسیج‌های مردمی از آدرس حزب جنبش ملی در بخش‌های مختلف جوزجان علیه طالبان می‌جنگند. آقای حیات اضافه می‌کند که در جریان سه ماه گذشته حدود 30 تن از افراد وابسته به این حزب در دفاع از ولایت جوزجان جان ‌باخته‌اند. او تأکید می‌ورزد که در این جریان تلفات سنگینی به طالبان نیز وارد کرده‌اند.

یارمحمد دوستم، پسر مارشال عبدالرشید دوستم

رییس شورای ولایتی حزب جنش ملی در جوزجان خاطرنشان می‌سازد که در حال حاضر بین 100 تا 200 فرد وابسته به حزب «جنبش نوین» نیز برای تأمین امنیت بخشی از ولایت جوزجان سلاح برداشته‌اند. آن ‌چنانی که این عضو حزب جنبش ملی می‌گوید، آنان از این حرکت حزب جنبش نوین برای دفاع از ولایت جوزجان استقبال می‌کنند. حزب جنبش نوین شاخۀ انشعابی حزب جنبش ملی است که حدود چهار سال پیش به رهبری عالم ساعی و حضور احمد ایشچی اعلام موجودیت کرد. احمد ایشچی عضو ارشد رهبری این حزب شناخته می‌شود.

مولوی عبدالحی حیات توصیه می‌کند که در حال حاضر همۀ مخالفان سیاسی در ولایت جوزجان باید در یک خط مستقیم حرکت کنند. آقای حیات با ابراز این مطلب بیان می‌کند که آنان نمی‌خواهند به دوران طالبان برگردند.

در همین ‌حال، بابر ایشچی، رییس شورای ولایتی جوزجان و پسر انجینیر احمد ایشچی در رابط به بسیج‌های مردمی در این ولایت می‌گوید که پس از افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت امنیتی، آنان بیش از ۱۰۰ عضو حزب جنبش نوین را برای دفاع از شاهراه جوزجان – فاریاب در ولسوالی خواجه‌دوکوه مسلح ساخته‌اند. به گفتۀ آقای ایشچی، افراد وابسته به حزب آنان با مشوره و رهبری نیروهای دولتی فعالیت می‌کنند.

آقای ایشچی می‌افزاید که نیروهای امنیتی در جوزجان در بخش تأمین جنگ‌افزارها با آنان همکاری کرده‌اند. به گفتۀ او، یک مقدار جنگ‌افزار دیگری را آنان از پول شخصی‌ خود خریداری و به نیروهای مردمی توزیع کرده‌اند. آقای ایشچی توضیح می‌دهد که مردم داوطلبانه برای دفاع از مناطق‌شان نزد او مراجعه می‌کنند.

آقای ایشچی موقعیت ولسوالی خواجه‌دوکوه در مسیر شاهراه فاریاب – جوزجان را مهم می‌داند. او تأکید می‌کند، در صورتی که ولسوالی خواجه‌دوکوه به دست طالبان سقوط کند، وضعیت امنیتی در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان نیز نگران‌کننده‌ خواهد شد. به سخن او، در حال وضعیت در این ولسوالی زیر کنترل است.

بابر ایشچی، پسر انجینیر احمد ایشچی خاطرنشان می‌سازد که تاکنون مخالفت‌های سیاسی در جوزجان دامن زده نشده است و نیروهای بسیج‌ مردمی با هماهنگی کامل از سنگرهای خود دفاع می‌کنند. در حال حاضر بابر ایشچی به ‌عنوان هماهنگ‌کنندۀ نیروهای بسیج مردمی وابسته به جریان حزب جنبش نوین عمل می‌کند. آقای ایشچی علاوه می‌کند که آنان آمادۀ مبارزه در برابر طالبان هستند.

بابر ایشچی، رییس شورای ولایتی جوزجان و پسر انجینیر احمد ایشچی

در همین حال، شماری از باشنده‌گان جوزجان نیز از هماهنگی موجود میان نیروهای دو جریان مخالف سیاسی در هنگام جنگ علیه طالبان استقبال می‌کنند. مسوولان محلی در جوزجان می‌گویند که از بسیج‌های مردمی در چهارچوب نظام و نیروهای دولتی علیه طالبان حمایت می‌کنند. هفتۀ گذشته بیش از یک هزار هوادار حزب جنش ملی در یک راهپیمایی حمایت‌شان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند.

این همه در حالی است که طالبان از حدود سه ماه به این‌سو حمله‌های تهاجمی را برای تصرف ولسوالی‌ها در شمال کشور افزایش داده‌اند. جنگ‌جویان این گروه در جریان یک ماه گذشته مرکز هفت ولسوالی جوزجان را تصرف کرده‌اند. آقچه از مهم‌ترین ولسوالی‌های این ولایت است که در حال حاضر زیر کنترل جنگ‌جویان گروه طالبان قرار دارد.

طالبان در دو هفتۀ گذشته با راه‌اندازی حمله‌های تهاجمی در مسیر شاهراه جوزجان – سرپل تلاش کردند وارد شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان شوند. حمله‌های این گروه اما با مقاومت‌ نیروهای دولتی و افراد وابسته به مارشال عبدالرشید دوستم مواجه شده است. گروه طالبان دو هفته پیش، پس از تصرف ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب نیز تلاش کردند از راه ولسوالی خواجه‌دوکوه در مسیر بزرگ‌راه شماره یک فاریاب – جوزجان وارد شهر شبرغان شوند. این تلاش طالبان اما با مقاومت نیروهای بسیج مردمی و افراد وابسته به بابر ایشچی، رییس شورای ولایتی جوزجان روبه‌رو شد. بابر ایشچی، پسر انجینیر احمد ایشچی، عضو رهبری حزب‌ «جنبش نوین» است. پسر احمد ایشچی بیش از صد هوادار حزب خود را در تپه‌های ولسوالی خواجه‌دوکوه مسلح ساخته است. اما تاکنون در این موقعیت هیچ درگیری میان آنان و جنگ‌جویان گروه طالبان صورت نگرفته است.

شاهراه جوزجان – سرپل

ولسوالی خواجه‌دوگوه زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم و انجینیر احمد ایشچی است. در جریان یک ماه گذشته ارکان حرب یارمحمد دوستم، پسر مارشال عبدالرشید دوستم با فرماندهان وابسته به حزب جنبش ملی در کنار نیروهای دولتی قرار گرفته و در برابر جنگ‌جویان طالبان در مسیر شاهراه‌ جوزجان – سرپل می‌جنگد.

در حال حاضر حمله‌های طالبان بیش‌تر در اطراف ناحیۀ افغان‌تیپه در مسیر شاهراه جوزجان – سرپل متمرکز است. جنگ‌جویان این گروه تلاش‌ دارند از مسیر جنوبی شاهراه سرپل – جوزجان وارد شهر شبرغان شوند و روی همین منظور همۀ امکانات جنگی خود را در این ناحیه بسیج ساخته‌اند. اما در دو هفتۀ گذشته پیشروی چندانی نداشته‌اند. پیش ‌از این نیز افراد وابسته به مارشال دوستم در بخش‌های شاهراه جوزجان – بلخ و در ولسوالی‌های آقچه و فیض‌آباد ولایت جوزجان علیه طالبان رزمیده‌اند. دو ماه پیش بخش‌های شاهراه شماره یک جوزجان با حضور مارشال دوستم از حضور جنگ‌جویان گروه طالبان پاک‌سازی شد. اکنون اما این مناطق دوباره زیر تصرف جنگ‌جویان گروه طالبان قرار گرفته‌اند.