مقام ولایت بدخشان

حکومت محلی بدخشان: کسانی که به نفع طالبان تبلیغ می‌کنند، شناسایی و مور پیگرد قرار می‌گیرند

به دنبال گرم شدن فضای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی به سود طالبان، حکومت محلی بدخشان از شناسایی و بازداشت عاملان این تبلیغات خبر می‌دهد.

مسوولان محلی در بدخشان می‌گویند که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه از احتمال حملۀ تهاجمی طالبان بر شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌کنند و آرامش روانی مردم را برهم می‌زنند، بازداشت خواهند شد.

در روزهای اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پخش اطلاعاتی از حملۀ گستردۀ طالبان بر مرکز بدخشان و خطر سقوط این شهر به دست طالبان، امنیت روانی مردم را برهم زده و بسیاری‌ها را سراسیمه ساخته‌اند.

این کاربران به گونۀ پیهم از آماده‌گی کامل طالبان برای حمله بر شهر، گردآوری نیروهای بیشتر از ولسوالی‌ها و تنگ شدن حلقۀ محاصرۀ طالبان بر شهر فیض‌آباد، اطلاع‌رسانی می‌کنند.

نیک‌محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان در واکنش به پخش اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده تأکید می‌ورزد که پخش اطلاعات نادرست از سوی شماری از کار بران شبکه‌های اجتماعی منجر به ایجاد نگرانی در میان مردم شده است و حکومت محلی برای مدیریت این وضعیت برنامه‌های عملی را برای بازداشت این کاربران در دستور کار خود قرار داده است.

به گفتۀ سخنگوی والی بدخشان، حکومت محلی این ولایت از این پس در برابر کسانی که به بلندگوی طالبان بدل شده‌اند، گذشت نخواهد کرد. آقای نظری می‌افزاید: «گذشت وجود ندارد، یک تعداد افرادی که به نفع دشمن تبلیغ می‌کنند، از سوی نهادهای کشفی شناسایی شده و به زودی بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد».

سخنگوی والی بدخشان علاوه می‌کند، کسانی که به نشر اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده اقدام می‌کنند و بدون آگاهی از اصول و ضوابط خبررسانی به نفع طالبان تبلیغ می‌کنند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت؛ زیرا به سخن او، این اقدام آنان سراسیمه‌گی را به میان آورده و وضعیت امنیتی را برهم زده است.

در برابر این ‌همه تبلیغات انحرافی به سود طالبان، هستند کسانی که برای تقویت روحیۀ مردم و نیروهای امنیتی در برابر حمله‌های تهاجمی طالبان اطلاع‌رسانی می‌کنند و از سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند که از پخش اطلاعات انحرافی و گمراه‌کننده بپرهیزند.

هرچند حکومت افغانستان بارها از بازداشت بلندگوهای طالبان سخن زده است، اما عدم جدیت حکومت در این امر سبب شده که در وضعیت تبلیغات منفی بر ضدحکومت و نیروهای امنیتی تغییرات چندانی رونما نگردد.