IMG-20200209-WA0015

دختران جوزجان پشت میز شطرنج 

محمدجان آریا

11 February 2020

فدراسیون شطرنج ولایت جوزجان برنامۀ آموزش شطرنج را برای پنجاه دختر در سه وقت درسی، راه‌اندازی نموده است که در هر جلسه حدود 20 دختر جوان و نوجوان بازی شطرنج را توسط مسوول فدراسیون شطرنج جوزجان به شکل رایگان آموزش می‌بینند.

زنان در جامعۀ افغانستان و به خصوص ولایات و محلات در بیش‌تر موارد حتی در بیرون شدن از خانه هم دچار مشکلات فراوانی هستند و راه اندازی چنین برنامه‌های آموزشی و علاقمندی دختران، به مثابۀ روزنۀ امید برای آینده می‌تواند باشد.

عبدالسمیع صدیقی مسوول فدراسیون شطرنج ولایت جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید: بنابر تقاضای تعدادی از بانوان، کورس‌های شطرنج را در مکان‌های مختلف به حمایت فدراسیون شطرنج ایجاد نموده‌ایم  و هفتۀ دو روز در کافۀ بانوان، هفته دو روز هم در مکاتب دخترانه برای 50 دختر جوان و نوجوان آموزش شطرنج می‌دهیم؛ تا این دختران به رقابت‌های داخلی و خارجی آماده شوند.”

در ولایت جوزجان علاقمندی دختران نسبت به پسران به بازی شطرنج بیش‌تر شده است و برای دختران مکان‌های مشخصی نیز به خاطر بازی شطرنج در نظر گرفته شده است. از جمله کافۀ بانوان که مختص بانوان است و همینطور مکاتب دخترانه.

نوریه احمدی یکی از دانش‌آموزان بازی شطرنج می‌گوید: “من خیلی علاقمند به بازی شطرنج بودم و از این‌که کورس آموزش شطرنج راه اندازی شد خیلی خوشحالم و آمده‌ام تا شطرنج بیاموزم و در رقابت‌ها شرکت کنم. بازی شطرنج باعث می‌شود تا ذهن ما تقویت شود چون این بازی ارتباط مستقیم با ذهن دارد.”

بازی شطرنج به عنوان ورزش به تازه‌گی میان دختران در ولایت جوزجان جا افتاده است است و فدراسیون نیز شطرنج تلاش دارد تا دختران بیشتری را جذب این ورزش نماید.

سمیرا سرفراز یکی دیگر از دانش‌آموزان شطرنج می‌گوید: “از روزی که رو به بازی شطرنج آورده‌ام فهمیدم که شطرنج باعث می‌شود تا آدم بتواند به خوبی ذهن‌اش را کنترول نماید و یک بازی ذهنی خیلی جالب است که آدم را مجذوب خود می‌کند‌. از همین رو دختران زیادی تصمیم گرفته‌اند تا شطرنج بیاموزند.”

برای فعلا فدراسیون شطرنج ولایت جوزجان همراه با 50 دختر در بخش آموزش‌های شطرنج فعالیت دارد که کورس‌های آموزشی را در موقعیت‌های مختلف دایر می‌نمایند. دختران جوزجان نیز علاقمندی خود را در اشتراک به این کورس‌ها و یادگیری این ورزش نشان داده‌اند.