IMG-20201220-WA0037

دفتر بین‌المللی مهاجرت برای 400 خانوادۀ بی‌جا شدۀ جنگ در بدخشان، شش میلیون افغانی پول نقد و مواد غیر غذایی توزیع نمود

neshananews

20 December 2020

برای چهارصد خانوادۀ بی‌جا شدۀ جنگ در بدخشان که توسط ریاست امور مهاجرین، شناسایی و بایومتریک شده بودند؛ از سوی دفتر بین‌المللی مهاجرت (IOM) کمک نقدی و غیر نقدی صورت گرفت.

حفاظ‌الله حفاظ، رییس دفتر ولایتی بین‌المللی مهاجرت در بدخشان گفت که این کمک‌ها شامل 15 هزار و 350 افغانی پول نقد و مواد غیر غذایی شامل کمپل و لباس زمستانی برای هر خانواده از کمک‌های زمستانی این نهاد برای بی‌جاشدگان جنگ می‌باشد.

به گفتۀ وی این کمک‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات مردم را در فصل سرما در زمینۀ تهیۀ چوب سوخت و مواد غذایی برطرف نماید.

بی‌جا شدگان جنگ در بدخشان می‌گویند که در نتیجۀ افزایش نا‌امنی‌ها، صدها خانواده ناگزیر شدند تا از روستاهای زیر کنترل طالبان به مناطق تحت حاکمیت دولت آواره شوند.

گل بیگُم، یک‌تن از بی‌جا شده‌گان جنگ از  ولسوالی وردج بدخشان که به شهر فیض آباد مرکز بدخشان آواره شده است می‌گوید: «زمانی که طالبان بالای روستای ما حمله کردند و دولت برای پس زدن عملیات این گروه حملات هوایی را راه اندازی کرد، ما مجبور شدیم که خانه‌های مان را ترک کنیم و به مناطق امن پناه ببریم.»

به گفتۀ وی با آن‌که با دریافت این کمک بخشی از دشواری‌های زندگی ‌اش برای کوتاه مدت، برطرف می‌شود؛ اما انتظار دارد که نهادهای کمک کننده در فصل سرما به وضعیت زندگی آنان رسیدگی کنند.

وی می‌افزاید: «بی‌جا شدگان جنگ به مرکز ولسوالی و دیگر روستاهای زیر حاکمیت دولت پناه آورده‌اند، شماری زیادی از آن‌ها به سرپناه دسترسی ندارند و شماری دیگر در خانه‌های نزدیکان‌شان در هر خانه از 3 تا 4 فامیل زندگی می‌کنند.»

احمد‌الله یک‌تن دیگر از بی‌جا شدگان جنگ که به دنبال تصرف طالبان بر منطقه‌شان به مرکز ولسوالی جرم پناه آورده است و در خانۀ یکی از بسته‌گان‌شان به‌سر می‌برد، می‌گوید که در زمینۀ پیش‌برد روزگار و تأمین مخارج زندگی به دلیل نبود فرصت‌های کاری با مشکلات زیادی روبرو است.

این بی‌جا شدۀ جنگ می‌گوید که کمک‌های نهادهای کمک کننده و حکومت محلی بدخشان به آنان بسیار ناچیز است و به هیچ وجه نمی‌تواند که نیازمندی‌های زندگی حداقلی آنان را در فصل سرما برطرف کند.

بی‌جا شدگان جنگ در ولسوالی جرم بدخشان می‌گویند که آنان بارها از حکومت محلی خواسته‌اند که با راه اندازی عملیات نظامی مناطق‌شان را از کنترول طالبان بیرون کنند تا زمینۀ بازگشت آنان را به خانه و کاشانه‌شان فراهم شود.

مسوولان محلی بدخشان اظهار دارند که مجموع بی‌جا شده‌گان بدخشان به 6200 خانواده می‌رسد که بیش از چهار هزار خانواده را بی‌جاشده‌گان جنگ تشکیل می‌دهند که در ولسوالی‌های بهارک، جرم، اشکاشم و شهر فیض آباد مرکز بدخشان به‌سر می‌برند.

به گفتۀ مسؤولان محلی بدخشان این اداره توانسته است که برای شماری زیادی از این خانواده‌ها از طریق نهادهای کمک کننده و  حکومت افغانستان کمک رسانی کنند. اما به گفتۀ آنان بی‌جا شده‌گان جنگ با توجه به دشواری‌های گستردۀ زندگی‌شان نیازمند کمک‌های بیشتراند.