81551019_589440198508605_1203652614630146048_n

دومین پل بزرگ بالای رود تالقان به بهره‌برداری سپرده شد

عرفان برزگر

05 January 2020

 یرنامۀ راه‌سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات پلی را بر بالای رود تالقان با هزینۀ 142 ملیون افغانی ساخته است.

مقامات محلی و شهروندان تخار روز گذشته این پل را افتتاح کردند، ریاست احیا و انکشاف دهات در تخار می‌گوید، هزینۀ این پل از سوی وزارت مالیه پرداخت شده که از سوی برنامۀ راه‌سازی روستایی عملی شده است. صبغت الله نظری رییس احیا و انکشاف دهات تخار گفت، دست‌کم در کم‌تر از سه‌سال، کار ساختمان‌سازی این پل تکمیل شده و 150هزار خانواده به صورت مستقیم و غیری مستقیم از آن بهره‌مند خواهند شد.

عبدالحق شفق والی تخار که در جریان افتتاح این پل صحبت می‌کرد، ساخته شدن این پل را بر بالای رود تالقان یک اتفاق مهم و ارزنده خواند و گفت، این پل می‌تواند در گسترش شهر تالقان نیز کمک کند و صدها جریب زمین در دو طرف رود تالقان دوباره احیا گردد. به گفتۀ والی تخار، با به بهره‌برداری سپرده شدن این پل، از ازدحام ترافیکی در شهر تالقان مرکز تخار نیز کاسته خواهد شد.

باشنده‌گان محل با اظهار قدردانی از ساخته شدن این پل می‌گویند، باید بخش‌هایی از دریای تالقان که از دیوار استنادی باز مانده، به زودی ساخته شود تا باشد که زمین‌های بیشتر احیا شوند. به گفتۀ مردم محل، افزون از وصل شدن 40 روستا در منطقۀ نهرچمن شهر تالقان، باشنده‌گان ولسوالی نمک‌آب نیز در کم‌ترین زمان به شهر تالقان وصل خواهند شد.

این دومین پل بر بالای رود تالقان است، و کار سومین پل نیز در منطقۀ خطایان شهر تالقان در جریان است و تا کم‌ترین زمان دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

مسوولین می‌گویند با تکمیل سومین پل، افزون از احیای صدها جریب زمین، تردد وسایط باربری به هدف ولایت بدخشان از این مسیر خواهد شد.