دیوارنگاری

دیوارنگاری صلح در جوزجان

شماری از فعالان مدنی ولایت جوزجان در یک حرکت نمادین با همکاری مالی یکی از رسانه‌های شنیداری در شمال کشور، برنامۀ دیوارنگاری برای صلح را در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان برگزار کردند. آنان هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی باشنده‌گان ولایت جوزجان با مفهوم صلح از طریق هنر و نماد عنوان می‌کنند. به باور فعالان مدنی ولایت جوزجان، یگانه راه آسان رسانیدن پیام صلح به مردم، هنر است.

عظیم‌الله رحمانیار، رییس ادارۀ اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان امروز (سه‌شنبه، نهم سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «در جامعۀ ما به خصوص در شهر شبرغان کارهای این چنینی (دیوارنگاری) کم‌تر شده است و بیش‌تر مردم با مفهوم دیوارنگاری آشنایی ندارند و این بهترین فُرصت است که مردم با دیوارنگاری و صلح آشنا شوند.» آقای رحمانیار می‌افزاید که سال‌هاست مردم با نمادهای تفنگ، مرمی و راکت آشنا شده‌اند، اکنون اما باید آنان را با نمادهای صلح مانند کبوتر و برگ آشنا بسازیم. به باور او، همۀ افراد جامعه از خورد تا بزرگ، بی‌سواد و باسواد می‌توانند با یان نمادها ارتباط برقرار کنند.

فریده امینی، مسوول برگزاری برنامۀ دیوارنگاری برای صلح می‌گوید که در چنین مقطع زمانی که گفت‌وگوهای صلح جریان دارد، جامعه نیز نیازمند شناخت نمادهای صلح هستند. به گفتۀ او، دیوارنگاری بهترین راه برای پیام‌رسانی صلح به مخالفان مسلح دولت است.

همچنان عبدالمتین سدید، یکی از فعالان مدنی ولایت جوزجان در ارتباط به کارهای دیوارنگاری در ولایت جوزجان می‌گوید: «شهر شبرغان و به خصوص ولایت جوزجان ضرورت به دیوارنگاری‌های بیش‌تری در ارتباط به صلح دارد.» به باور آقای سدید، هنگامی که روستانشینان داخل شهر می‌آیند به راحتی به نمادهایی که در دیوارها رسم شد‌ه‌اند خیره خواهند شد و از این طریق پیام صلح را به روستاهای‌شان منتقل خواهند کرد.

فرهنگ دیوارنگاری در ولایت جوزجان پیشینه‌یی ده ساله دارد که بیش‌تر روی پیام‌های صحی، پیام‌های کودکانه و چهره‌نگاری افراد مطرح کار شده است و در این اواخر تنها در چند دیوار شهر پیام‌های مرتبط به صلح نقاشی شده‌اند.