90113824_550029102305509_2622146915109699584_n

روزانه 1500 مهاجر از ایران به فاریاب بر می‌گردند

محمدجان آریا

18 March 2020

مقامات محلی ولایت فاریاب می‌گویند که روزانه 1500 تن از کشور ایران به فاریاب بر می‌گردند.

احمد جاوید بیدار سخنگوی مقام ولایت فاریاب می‌گوید:

« تیم‌های ویژۀ صحی در کمربند غربی شهر میمنه اسامی تمام برگشت کننده‌گان را ثبت می‌کنند و به تمام قریه‌داران در سراسر ولایت خبر داده شده که برگشت‌کننده‌گان باید به مدت دوهفته در خانه قرنطینه شوند.»

هم‌چنان نعیم مصمم رییس صحت عامۀ ولایت فاریاب در این‌باره می‌گوید:

«برای مهاجرینی که از بندر اسلام قلعه وارد هرات می‌شوند و می‌خواهند به ولایت خود بروند، فاریاب نزدیک‌ترین راه است. چون میان هرات و فاریاب تنها ولایت بادغیس است و به خاطر نزدیکی راه می‌خواهند از مسیر فاریاب عبور کنند و به همین دلیل، چهار روز می‌شود که آمار بازگشت‌کننده‌گان افزایش یافته است.»

او می‌افزاید: «ما یک ساختمان پنجاه بستر مخصوص را آماده کرده‌ایم و تا اکنون وزارت صحت عامه برای ما یک میلیون افغانی بودجه اختصاص داده است. در پهلوی آن، امکانات اولیه و دارو در شفاخانه فاریاب موجود است و هم‌چنان 15 میلیون دالر از طرف ریاست جمهوری به خاطر مبارزه با کرونا اختصاص یافته است که ما لیست تجهیزات طبی مورد ضرورت خود را به کابل فرستاده‌ایم و منتظر خریداری هستیم.»

در همین حال، محمد رسول اورتاق از فعالان مدنی ولایت فاریاب می‌گوید:

«ما نگرانی‌های زیادی دربارۀ برگشت مهاجران به ولایت فاریاب داریم اما آن‌ها هم‌وطنان ما هستند و حکومت باید در خود مرز تجریدگاه بسازند و مهاجران را برای مدتی قرنطینه کنند.»

هم‌چنان، سید زین‌الدین عابدی رییس نهادهای جامعۀ مدنی ولایت فاریاب در رابطه به نگرانی فعالین مدنی و چگونه‌گی برگشت مهاجرین می‌گوید: «نگرانی‌های جامعه باعث شد که در این ولایت کمیتۀ مبارزه علیه ویروس کرونا شکل بگیرد و از این که‌ فاریاب دروازۀ ورودی شمال کشور به ‌شمار می‌رود، ورود بی‌پیشینۀ مردم از این مرز به افغانستان به احتمال شیوع ویروس کرونا افزوده‌ است.»

او هم‌چنان می‌افزاید که مسدود کردن مرزها راه حل نیست و حکومت باید بخشی از هزینه را برای مبارزه علیه کرونا در مرزهای کشور اختصاص دهد.

چند روز قبل شماری از فعالان مدنی و شهروندان کشور در اعتراض به بازگشت مهاجران از کشور ایران و بازبودن مرز اسلام قلعه گفته بودند که این مرز باید به‌روی بازگشت کننده‌گان بسته شود تا از ورود بیماران مصاب به کرونا جلوگیری گردد.