نان

روند توزیع نان خشک؛ حکومت اطمینان می‌دهد که مدیریت این روند بهبود خواهد یافت

پس از آغاز روند توزیع نان خشک در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، قندهار، قندز و ننگرهار، شام روز گذشته (شنبه، بیستم ثور) پای این روند به همۀ ولایت‌های کشور کشانده شد.

 حکومت افغانستان گفته است که به منظور پاسخ‌دهی به بحران پیش آمدۀ ناشی از ویروس کرونا، روند توزیع نان خشک را از طریق نانوایی‌ها در همۀ ولایت‌های کشور آغاز خواهد کرد. قرار است جهت رسیده‌گی به نیازمندان در سطح روستاها و مناطق دور دست، برنامه‌های عملی دیگری نیز با میکانیزم‌های ویژۀ کمک‌رسانی، روی دست گرفته شود.

با آن‌که میزان انتقادها از روش توزیع نان خشک در شماری از ولایت‌ها بالا است، اما مقام‌های محلی در شماری از ولایت‌ها می‌گویند که آنان برنامه‌هایی را به منظور تأمین شفافیت و رسیده‌گی درست به نیازمندان روی دست گرفته‌اند تا خلاهای موجود در این روند برطرف شود. عبدالوحید قتالی، والی هرات در یک «ویدیوکنفرانس» پیرامون مدیریت روند توزیع نان به نیازمندان با رییس جمهور غنی گفته است: «در ۱۵ ناحیۀ شهر هرات ۵۱۵ خبازی فعال هستند و برای ۶۱ هزار خانواده نان توزیع می‌شود که علما، وکلای گذر  این روند را به گونۀ عملی نظارت می‌کنند و مشکلات موجود را برطرف خواهند کرد.»

همین‌گونه والی‌های قندهار، ننگرهار، بلخ و قندز نیز روند توزیع نان را در این ولایت‌ها موفق توصیف کرده‌اند. به گفتۀ آنان، تا هنوز باشنده‌گان ولسوالی‌ها و روستاها از این امتیاز برخوردار نشده‌اند و ایجاب می‌کند که روند توزیع نان خشک و یا بدیل آن در مناطق باقی مانده نیز آغاز شود.

باشنده‌گان ولایت بدخشان اما با انتقاد از چگونه‌گی توزیع نان خشک می‌گویند که به استثنای چند ناحیۀ محدود شهر فیض‌آباد، در نواحی و ولسوالی‌های دیگر این ولایت، نان توزیع نمی‌شود. محمد ذکریا سودا، والی بدخشان می‌گوید که روند توزیع نان خشک به نیازمندان با صد نانوایی قرارداد شده است. او می‌افزاید: «این نانوایی‌ها مکلف به رساندن نان به مردم هستند.» والی بدخشان از نهادهای مدنی، جوانان، علما و باشنده‌گان بدخشان می‌خواهد که به منظور تأمین شفافیت در توزیع نان خشک به نیازمندان با حکومت محلی همکاری کنند.

روند توزیع نان خشک در ولایت‌هایی که عملاً آغاز شده است با انتقادهایی از سوی مردم همراه بوده است. عدم تشخیص درست نیازمندان، هرج‌ومرج در جریان توزیع، نرسیدن نان به افراد مستحق و نیازمند، دخالت افراد بانفوذ در منحرف ساختن روند توزیع نان به افراد مشخص و عدم رعایت شفافیت در مصارف این روند از عمده‌ترین چالش‌های روند توزیع نان خشک در ولایت‌هاست.

مقام‌های حکومت اما می‌گویند که آنان جهت رسیده‌گی درست به نیازمندان، سیستم‌های نظارتی را فعال ساخته‌اند و همچنان در صدد عملی‌سازی برنامه‌های دیگری به منظور تأمین شفافیت در این روند هستند.

این همه درحالی است که روند توزیع نان خشک درحال حاضر تنها در مراکز ولایات اجرا می‌شود. این روند با توجه به نیازسنجی‌های که صورت گرفته است، به زودی در ولسوالی‌ها و روستاهای کشور نیر عملی خواهد شد.