232[685]

رونمایی کتاب تاجیکان در بدخشان

کتاب تاجیکان اثر مؤرخ نام‌دار و شرق‌شناس تاجیکستان که به تازه‌گی با معیارهای جدید، ویرایش و باز چاپ شده است، در یک همایش فرهنگی از سوی جامعۀ مدنی بدخشان در همکاری با کنسول‌گری تاجیکستان در این ولایت رونمایی شد.

این کتاب ۶۴۸ صفحه‌ای در سال ۱۹۷۲م توسط بابا جان غفوروف، مؤرخ  و شرق شناس تاجیکستان، به زبان روسی نوشته شد که انتشار این کتاب تاریخی به زبان روسی در آن زمان یک رویداد مهم علمی در حوزۀ تاریخ شناسی به‌شمار می‌رفت و در جمهوریت‌های شوروی سابق بازتاب گسترده داشت.

این اثر پژوهشی، در سال ۱۳۶۳ توسط جلال الدین صدیقی و روشن رحمان، از خط سرلیک به خط پارسی  برگردان گردید و به تازه‌گی به اثر تلاش حبیب حمید‌زاده، با معیارهای جدید و ویرایش نو، در ایران چاپ شده است.

عالم‌جان سلطانوف، کنسول تاجیکستان در بدخشان، نویسندۀ این کتاب را از شخصیت‌های تاثیرگذار تاجیکستان خواند و گفت که آقای غفوروف برای پیشرفت کاروان علم و فرهنگ در تاجیکستان کارهای بنیادی انجام داده است.

به گفتۀ کنسول تاجیکستان، این کتاب تاریخی حاصل مطالعات و پژوهش‌های 30 سالۀ نویسنده در زمینۀ شناخت دقیق و عمیق تاجیکان است.

مژده فایز نور، رییس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بدخشان در همایش رونمایی این کتاب، گفت که نویسندۀ کتاب تاجیکان، پیدایش تاجیک‌ها، پیدایش و چگونه‌گی دولت و تولید ابزارهای اقتصادی توسط این مردم را در یک روش تحقیقی و تبینی مطرح کرده است.

به گفتۀ وی کتاب تاجیکان به تمام دگرگونی‌ها و تحولات تاریخی تاجیکان در آسیای مرکزی پرداخته و نویسنده با استفاده از منابع متعدد و معتبر تاریخی این حوزه را به درستی پژوهیده است.

همین‌گونه حبیب حمید زاده، ویراستار کتاب به زبان فارسی می‌گوید که آقای غفوروف کار معیاری و ویژه‌ای در شناخت تاجیک‌ها در تاریخ انجام داده است و این کتاب منبع خوبی پژوهشی در حوزۀ تبارشناسی تاجیک‌ها می‌باشد.

آگاهان امور تاریخ می‌گویند که این کتاب پیش از این از سوی نهادهای اکادمیک و علمی به عنوان یک اثر پژوهشی مورد توجه بوده و کار باباجان غفوروف نسبت به دیگر منابع تاریخی جهت تبار شناسی تاجیک‌ها متفاوت است.