WhatsApp Image 2020-02-20 at 2.50.34 PM

ستایش جامعۀمدنی سرپل از نیروهای ارتش ملی

محمدجان آریا

20 February 2020

جامعۀمدنی و برخی از خبرنگاران ولایت سرپل با برگزاری برنامه‌یی در این شهر به نیروهای ارتش ملی گُل اهدا نموده و از آن‌ها تقدیر نمودند.

تعدادی از فعالین مدنی در ولایت سرپل می‌گویند: «ما این برنامه را به پیشواز از روز نهم حوت یعنی روز نیروهای امنیتی گرفتیم تا این‌گونه با تقدیم گُل و اهدای سپاس‌نامه به نیروهای امنیتی، حمایت خود را از آن‌ها اعلام کنیم.»

آتیلا نوری خبرنگار و هم‌چنان رییس شبکۀ نهادهای جامعه‌مدنی ولایت سرپل در ارتباط به تقدیم گُل و اقدام جامعۀمدنی سرپل به رسانه‌ها گفت: «هدف ما این بود که با تقدیم یک دسته‌گل از جان‌فشانی نیروهای امنیتی که همیشه سینه‌‌های‌شان را به خاطر حفاظت از مردم سپر نموده‌اند، سپاس‌گزاری کنیم؛ چون نیروهای امنیتی هستند که بدون خسته‌گی، شب و روز به خاطر آرامش وطن می‌رزمند.»

خودگذری، قهرمانی و رزمیدن در سنگرهای داغ از جمله صفاتی‌اند که جامعه‌مدنی ولایت سرپل برای نیروهای امنیتی به کار می‌برند.

آقای نوری در ادامه گفت: «ما به پیشواز از روز سرباز خواستیم با اهدای گُل بر لبان شما لبخند هدیه کنیم و کم از کم یک روز را در کنار شما باشیم و بگوییم که حمایت ما با شماست و بدون شک ارتش ملی کمربند آهنین افغانستان است و برای عزت افغانستان می‌رزمد.»

ولایت سرپل در شمال افغانستان موقعیت دارد و نسبت اراضی ناهم‌گون از جمله ولایات ناامن به شمار می‌رود.

در ادامۀ برنامه جگرن حاجی فیض‌الله نظری، فرماندۀ کندک سوم لوای دوم قول اردوی ۲۰۹ شاهین در ولایت سرپل در ارتباط به جامعۀمدنی و برگزاری برنامه‌‌های این‌چنینی گفت: «ما از جامعۀمدنی و تمام دوستانی که امروز در کنار ما ایستاده‌اند، سپاس‌گزاری می‌کنیم و برای‌شان اطمینان می‌دهیم که سربازان ارتش ملی افغانستان به هیچ‌ گروه، حزب و سمت مربوط نیستند؛ بلکه سربازان مردم افغانستان هستند و به خاطر حفاظت از خاک‌شان می‌رزمند. ما سعی و تلاش می‌کنیم تا از تمامیت ارضی کشور محافظت نماییم.»

برگزاری برنامه‌های سپاس‌گزاری و تقدیر از نیروهای امنیتی با استقبال مردم نیز روبرو شده است. در ماه گذشته تعدادی از نهادهای جامعۀ‌مدنی در شهر میمنه ولایت فاریاب نیز با اهدای گل و غذای خانه‌گی از سربازان نیروهای امنیتی سپاس‌گزاری نموده بودند.