شیونده دو

سرمایه‌گذاری در اوج کرونا؛ یک شرکت تولید مواد بهداشتی در بدخشان ایجاد شد

در پی افزایش روزافزون تقاضای مردم به مواد شوینده و مواد ضدعفونی‌کننده در بازارهای بدخشان، شماری از سرمایه‌گذاران محلی یک مرکز تولید مواد بهداشتی را زیر نام «همراه بدخشان زمین» در این ولایت ایجاد کرده‌اند. این سرمایه‌گذاران می‌گویند که با تولیدات آنان از یک‌سو بهای مواد بهداشتی در بازار بدخشان کاهش می‌یابد و از سوی دیگر چالش کمبود مواد بهداشتی در این ولایت برطرف خواهد شد.

شرکت تولیدی «همراه بدخشان زمین» از چند روز به این سو فعالیت را آغاز کرده و در این جریان مقداری از شوینده‌ها را نیز تولید کرده است. ظهورالله شریفی، یکی از بنیان‌گذاران این شرکت در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که مواد تولید شده در این شرکت در مقایسه با تولیدات بیرونی از کیفیت بهتری برخوردار است و مسوولان این شرکت برای بهبود تولیدات‌شان گروهی از متخصصان صحی را نیز استخدام کرده‌اند. آقای شریفی می‌افزاید: «ما تاکنون چهار نوع مواد تولید کردیم که شامل مایع دست‌شویی، لباس‌شویی و ظرف‌شویی می‌باشد.» به سخن او، کیفیت این تولیدات محلی در مقایسه با مواد شویندۀ وارداتی بهتر است. بخش بزرگی از مواد خام مورد نیاز این شرکت از بازارهای کابل و بلخ تأمین می‌شوند.

شرکت تولیدی «همراه بدخشان زمین» زمینۀ کار را برای بیش از 20 مرد و زن در این ولایت فراهم کرده است. آقای شریفی، یکی از بنیان‌گذاران این شرکت می‌گوید که پس از آغاز تولیدات این شرکت، چالش کمبود مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده در بازار بدخشان برطرف شده است.

مسوولان این شرکت تولیدی همچنان می‌گویند که تولیدات‌شان را ارزان‌تر از تولیدات وارداتی در بازار عرضه می‌کنند. آقای شریفی در این باره توضیح می‌دهد: «هم اکنون قیمت یک قوطی سَنی‌تایزر (ضدعفونی‌کنندۀ دست) در بازار 400 افغانی است، اما ما این مواد را با کیفیت بالا تولید کردیم و به نرخ 250 افغانی به فروش می‌رسانیم.»

در مرحلۀ نخست، در این شرکت بیش از یک میلیون افغانی برای تولید شوینده و مواد ضد‌عفونی‌کننده سرمایه‌گذاری شده است. مسوولان این شرکت می‌گویند، در صورتی که از این تولیدات حمایت شود و بازار خوب پیدا بتواند، در این بخش بیش‌تر سرمایه‌گذاری خواهند کرد و این شرکت را توسعه خواهند داد.

در همین حال، باشنده‌گان بدخشان با استقبال از ایجاد این شرکت می‌گویند که انتظار دارند با توسعۀ فعالیت‌های تولیدی این شرکت، زمینۀ دسترسی آنان به مواد شویندۀ باکیفیت در بازار این ولایت، افزایش یابد.

عبدالصمد، باشندۀ شهر‌ فیض‌آباد می‌گوید: «تا همین چند روز پیش یک قوطی مایع دست‌شویی را به پنج‌صد افغانی خریدم و مواد ضدعفونی‌کننده را هیچ پیدا کرده نتوانستم، اما امروز خوش‌بختانه تمام این مواد را می‌توانم به نرخ کم‌تر از این مرکز به دست بیاورم.» به گفتۀ او، مواد شویندۀ این شرکت داخلی از کیفیت بالا برخوردار است. همچنان فیض‌الله هویدا، از کارشناسان اقتصادی بدخشان می‌گوید که شرکت «همراه بدخشان زمین» به دلیل این‌که تازه به کار آغاز کرده است، نیاز به بازاریابی و حمایت گستردۀ مردمی دارد. به سخن او، در شرایط تهدید کرونا که میزان نیاز به استفادۀ مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده زیاد است، نهادهای صحی حکومتی و غیرحکومتی باید از تولیدات این شرکت خریداری کنند.

آگاهان امور اقتصادی به این باورند، در صورتی که مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی از شرکت‌های داخلی حمایت کنند، فرصت خوبی برای توسعۀ اقتصاد محلی در بخش‌های بکارگیری منابع محلی، نیروی بشری و تولید داخلی فراهم می‌شود. مسوولان این شرکت تولیدی می‌گویند که تاکنون هیچ نهاد دولتی وعدۀ خریداری تولیدات آنان را نداده است.

با این همه، کمبود مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده در بازار بسیاری از سرمایه‌گذاران را وادار کرده است که در بخش صنایع داخلی سهم بگیرند. تنها در یک ماه گذشته، این دومین شرکت تولیدی است که در ولایت بدخشان به فعالیت پرداخته است. از این پیش یک شرکت دیگر در این ولایت کارش را در بخش تولید ماسک آغاز کرده است.