82405429_563649297818600_765460977142464512_n

سومین پل بر بالای رود تالقان به بهره‌برداری سپرده شد

عرفان برزگر

07 January 2020

امروز پل جوی‌شیخ در شهر تالقان به طول 175 متر توسط مسوولین محلی و باشنده‌گان منطقه به بهره‌برداری سپرد شد.

پل جوی‌شیخ در منطقۀ خطایان شهر تالقان ساخته شده است که 9 روستا را به شهر تالقان، مرکز ولایت تخار وصل می سازد. این پل به هزینۀ بیش‌تر از یک‌صد و هفت ملیون افغانی از سوی برنامۀ ملی راه‌سازی روستایی وزرات احیا و انکشاف دهات ساخته شده است. ساخت پل دو سال زمان را در بر گرفته است.

هم‌چنان از این پل به منظور تردد موتر های مسافربری و باربری به ولایت بدخشان استفاده خواهد شد. با افتتاح این پل، ازدحام در داخل شهر تالقان نیز کاسته خواهد شد..

عبدالحق شفق والی تخار که در جریان افتتاح سومین پل بر بالای رود تالقان صحبت می‌کرد، به ادارۀ تنظیم ترافیک و ترانسپورت تاکید کرد که از این بعد باید موتر های بدخشان را از این مسیر هدایت کنند، تا راننده‌گان به درستی مسیر را بلد شوند.

پل جوی‌شیخ، سومین پل بزرگ بالای دریای تالقان است، پل دومی با طول 200 متر سه‌روز پیشتر میان شهر تالقان و 40 ورستا در نهرچمن  افتتاح شد.