IMG-20200112-WA0022

سیاه‌سر نیستیم، زن هستیم

محمدجان آریا

13 January 2020

پنجاه‌تن از زنان در شهر شبرغان از کورس آموزش میان‌مدت شش‌ماهۀ خیاطی، سواد آموزی و بازاریابی فارغ گردیدند.

کریمه یکی از مستفید شدگان این برنامۀ شش‌ماهه سر صحبت را با خبرنگار نشانه این‌گونه آغاز می‌کند: «ما  سیاه‌سر نیستیم، زن هستیم و یک دورۀ شش‌ماهه را در مرکز آموزش موسسه (عمل مردم برای تغییر) در بخش‌های خیاطی، سواد آموزی و بازاریابی به سر رساندیم. حالا به عنوان یک زن خودکفا می‌توانیم برای خود و جامعه فعالیت کنیم.»

 کریمه ادامه می‌دهد: «ما در گذشته خواندن را یاد نداشتیم و حتا هرگز قلم را به دست نگرفته بودیم، ولی حالا می‌توانیم لوحه‌های دکان‌ها به خصوص معاینه‌خانه‌ها را بخوانیم و مشکلات‌مان را در این خصوص حل کنیم. این نعمت بزرگی‌ست که در این شش ماه برای ما ارزانی شد.»

موسسۀ (عمل مردم برای تغییر) یک نهاد خصوصی است که در بخش‌های مختلف در ولایت جوزجان با همکاری نهاد بین‌المللی GP فعالیت می‌نماید و بعد از یک دورۀ شش‌ماهه برای 50 تن از زنان نیازمند وسایل کار و ماشین‌های خیاطی توزیع کرد.

شگوفه آروین مسوول نهاد مذکور در ارتباط به برنامۀ فراغت این زنان می‌گوید: «ما یک پروژۀ یک‌ساله را برای بانوان نیازمند روی دست داریم و حالا بخش نخست پروژه به پایان رسیده است و بخش دوم آن دنبال نمودن کارهای کسانی است که عملن از این پروژه مستفید شده‌اند.»

شگوفه آروین در ارتباط به پرو‌ژۀ زندگی برای معیشیت می‌گوید: «این پروژۀ ما از سال 2017 به این طرف ادامه دارد و در حدود 300 خانم تحت پوشش قرار گرفته‌اند که اکنون اکثر آن‌ها شامل کار هستند.»

ولایت جوزجان به خصوص شهر شبرغان پناه‌گاه امنی شده است برای کسانی‌که از ولایات فاریاب، سرپل و ولسوالی‌های جنگ‌زده جوزجان به این شهر می‌آیند و گاه‌گاهی این خانم‌ها شامل آموزش‌های حرفه‌ای و سواد‌آموزی می‌شوند.