سیلاب بدخشان

سیلاب ناشی از باز شدن حوض طبیعی در بدخشان؛ تهدید افزایش خسارات مالی و جانی هنوز پابرجاست

مسوولان محلی و باشنده‌گان ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان می‌گویند که در پی سرازیر شدن سیلاب ناشی از باز شدن مجرای یک حوض طبیعی در این ولسوالی خسارات هنگفت مالی به باشنده‌گان محل وارد شده است. به گفتۀ آنان، این رویداد شام روز  شنبه (چهاردهم سرطان) در روستاهای «زیج» و «برنصیر» ولسوالی اشکاشم اتفاق افتاده است است. افزون بر وارد شدن خسارات مالی به باشنده‌گان محل، مسیر رفت‌و‌آمد میان ولسوالی اشکاشم و ولسوالی شغنان به گونۀ کامل بسته شده است.

نامدارخان خالد، ولسوال اشکاشم در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که به دلیل نبود خط تیلفونی در منطقه تا هنوز میزان خسارات وارده ناشی از این سیلاب، مشخص نشده است و آنان به منظور روشن شدن این موضوع هیأتی را به محل فرستاده‌اند. به گفتۀ آقای خالد، در نتیجۀ این سیلاب، باغ‌ها، زمین‌های زراعتی، بندهای کوچک برق آبی، دیوارهای استنادی و کانال‌های زراعتی تخریب شده‌اند و راه عمومی نیز مسدود شده است.

باشنده‌گان محل می‌گویند که در نتیجۀ این سیلاب، افزون بر بسته شدن مسیر رفت‌وآمد میان ولسوالی شغنان و لسوالی اشکاشم، چندین دستگاه کوچک برق آبی، آسیاب‌های محلی و کانال‌های زراعتی تخریب شده و این خطر وجود دارد که با کلان شدن این مجرا و افزایش سیلاب‌ها به مردم خسارات بیش‌تر وارد شود.

سنگ‌محمد صمیمی، یکی از باشنده‌گان ولسوالی اشکاشم می‌گوید که این سیلاب شام روز شنبه (چهاردهم سرطان) پس از باز شدن یک حوض طبیعی آغاز شد تاکنون ادامه دارد. آنان هشدار می‌دهند که در صورت عدم توقف این مجرا، خطر افزایش تهدید‌های ویران‌گر وجود دارد. آقای صمیمی می‌افزاید که در پی این سیلاب چهار دستگاه کوچک برق آبی، چندین آسیاب محلی و شماری از کانال‌های زراعتی که بخش‌های زیادی از منطقه را آبیاری می‌کرد، تخریب شده است.

به گفتۀ او، خطر تهدید مجرایی که تازه باز شده است، هر لحظه بیش‌تر می‌شود و مردم محل از ترس سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش، دو شب را بیرون از روستا سپری کرده‌اند و تنها از طرف روز به خانه‌های‌شان بر می‌گردند. آن چنانی که باشنده‌گان محل می‌گویند، در صورتی که حکومت در زمینۀ بسته کردن این مجرا به موقع اقدام نکند و برای نجات آنان از ساحۀ معروض به خطر توجه صورت نگیرد، این خطر وجود دارد که با بزرگ شدن این مجرا و باز شدن مجراهای دیگر، شمار زیادی از روستاها در این ولسوالی در معرض خطر تهدید سیلاب قرار گیرند.

مسوولان ادارۀ مبارزه با رویدادهای طبیعی در ولایت بدخشان می‌گویند که آنان هم اکنون هیأتی را برای بررسی و مشخص ساختن میزان خسارات وارده به محل اعزام کرده‌اند و در نظر دارند که به زودی برنامۀ بازگشایی راه‌های مواصلاتی را آغاز کنند. سیدعبدالله همایون دهقان، رییس ادارۀ مبارزه با رویدادهای طبیعی در بدخشان، می‌گوید که در هماهنگی با ادارۀ محلی ولسوالی اشکاشم وسایل و تجهیزات لازم را جهت بازگشایی راه رفت‌وآمد ولسوالی اشکاشم با ولسوالی شغنان به محل می‌فرستند. به سخن او، همۀ آماده‌گی‌ها در این اداره جهت پاسخ‌دهی روی دست گرفته شده است و هم‌زمان با تثبیت میزان خسارات وارده توسط هیأت بررسی‌کننده، روند کمک‌رسانی به آسیب دیده‌گان شروع می‌شود.

رویدادهای طبیعی مانند سیلاب‌ها، ریزش سنگ‌ریزه‌ها، رانش زمین و برف‌کوچ در بدخشان همه‌ساله افزون بر وارد کردن خسارات هنگفت مالی از باشنده‌گان این ولایت قربانی می‌گیرد. مقام‌های حکومت محلی بدخشان می‌گویند که آنان به منظور پایین آوردن میزان خسارات و تلفات ناشی از رویدادهای طبیعی در نظر دارند که باشنده‌گان مناطق معروض به خطر را اسکان مجدد بدهند. این برنامه اما مشخص نیست چه زمانی آغاز خواهد شد.