90163E34-2C83-4C66-B88C-EEBDCE52677A_w1023_r1_s

عروس هفده‌ساله در فاریاب: یک سال شکنجه هم‌خانه‌ام بود

محمدجان آریا

07 January 2020

لعل بی‌بی عروس هفده ساله‌ای است که سال گذشته به اساس یک معامله ( بدل ) به عقد نکاح درآمده است و حالا بعد از یک سال تحمل شکنجه و درد، روی بستر شفاخانۀ مرکزی میمنه مرکز ولایت فاریاب بی‌رمق افتاده است.

ماریا نوری رییس امور زنان ولایت فاریاب با گلوی پر از بغض در ارتباط به شکنجۀ این عروس جوان به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «از یک‌سال به این‌سو لعل بی‌بی را شوهرش همراه با خانوادۀ خُسرش در ولسوالی غورماچ به طور مرتب زیر شکنجه قرار داده‌اند. تا جایی‌که گوشت لعل بی‌بی را با انبُر کنده و بر سرش آب‌جوش انداخته‌اند.»

 بدل دادن دختران در افغانستان یک عرف ناپسند دانسته می‌شود که این عرف به طور عموم در سراسر افغانستان در مواردی توسط خانواده‌ها اجرا می‌شود و به اساس یک معاملۀ غیر قانونی میان خانواده‌ها دختران به بدل داده می‌شوند.

بانو نوری می‌افزاید: «لعل بی‌بی از سوی شوهر و خُسر خود بیست روز مکمل زیر  شکنجۀ شدید بوده است که در نهایت پدر و مادر لعل بی بی، خُسر او را مجبور می‌سازند که لعل بی‌بی را به حالت بسیار وخیم به شفاخانۀ مرکزی ولایت فاریاب بیاورند.»

رییس کار و امور زنان ولایت فاریاب وضعیت صحی لعل بی‌بی را وخیم گفته ادامه می‌هد: «حالا داکتران زن زخم‌های لعل بی‌بی را پانسمان نموده‌اند و والی فاریاب نیز وعده داده است، در صورت ضرورت لعل بی‌بی را به شفاخانه‌های مجهزتر به مرکز انتقال خواهد داد.»

ولسوالی غورماچ یکی از ناامن‌ترین و دور افتاده‌ترین ولسوالی‌های فاریاب به شمار می‌رود که دولت کم‌تر بالای این ولسوالی کنترول دارد و بخش بزرگی از این ولسوالی در کنترول مخالفین مسلح دولت می‌باشد. از این‌رو هنوز شوهر لعل بی‌بی در ولسوالی غورماچ فراری است، اما بنابر ادعای لعل بی‌بی، پلیس فاریاب خُسر لعل بی‌بی را در ارتباط به شکنجۀ او بازداشت نموده است.

محمد کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «در ارتباط به قضیۀ شکنجه لعل بی‌بی خسُر او توسط پلیس بازداشت شده است و از این‌که ولسوالی غورماچ ناامن است، هنوز شوهر لعل بی‌بی بازداشت نشده است.

در ولایت  فاریاب و آن هم در ولسوالی چون غورماچ عُرف و فرهنگ‌ ناپسند حرف نخست را می‌زند. قتل‌های ناموسی، بد دادن، بدل دادن، ازدواج‌های زیر سن و اجباری از جمله عمده‌ترین مشکلات زنان افغانستان محسوب می‌شود که از سال‌ها به این‌سو فعالین حقوق زن به خاطر از میان برداشتن چنین فرهنگ‌های ناپسند مبارزه می‌نمایند.