74705064_776641716082241_4498485455192326144_n[10]

علاقه‌مندی کشاورزان تخار به کشت گیاه آلوویرا

عرفان برزگر

17 November 2019

آلوویرا گیاه دارویی ناشناخته در میان شهروندان افغانستان است، اما در سال‌های اخیر کشت این گیاه در میان کشاورزان رونق یافته و به تازه‌گی کشاورزان تخار به کشت این گیاه دارویی روی آورده اند.

 اکنون چندین گل‌خانۀ آلوویرا در بخش‌های از شهر تالقان وجود دارد. تولیدات این مزارع به بازارهای مزار شریف، کندز و شهر تالقان عرضه می‌شود.

آلوویرا بوتۀ صد درصد طبیعی است که از آن در ساخت داروهای طبی استفاده می‌شود، و هنوز در میان مردم افغانستان ناشناخته است. اما بهای خوب این گیاه باعث شده تا شماری از کشاورزان در تخار به کشت این بوته روی بیاورند. این گیاه بدون کود کیمایی رشد و نمو می‌کند، و تا سال‌های درازی حاصل دهی دارد.

در گوشۀ از شهر تالقان مردی به نام فریدون مصروف نگهداری از گل‌خانۀ آلوویرا است، این گل‌خانه در 12 بسوه زمین، بیش از 4هزار بوتۀ آلوویرا را در خود جای داده است. فرید می‌گوید، بوته‌های آلوویرا در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگهداری م‌ی‌شود.

آلوویرا با برگ‌های ضخیم گوشتی است که دو طرف برگ‌های آن تیغ‌دار است. این گیاه پس از هرچهار ماه آمادۀ حاصل‌دهی می‌شود. برگ‌های آلوویرا حاصلات این بوته‌یی است که هرکدام برگ‌های آن از یک تا دو کیلو وزن دارد.

فریدون می‌گوید: هرچند کار کشت و تولید این گیاه را به تازه‌گی آغاز کرده، اما توانسته از تجارب دیگر کشاورزان که در شماری از ولایات کشت کرده‌اند استفاده کند تا حاصل خوب بدست آورد. او می‌گوید، در یک هفته یک‌هزار برگ آلوویرا به ارزش 50هزار افغانی به فروش رسانده است. بیشتر مشتریان فریدون در بازارهای مزار شریف حضور دارند.

فریدون می‌گوید:  افزون از فروش برگ‌های آلوویرا، هر بیخ‌جوی آن را نیز به ارزش صد افغانی به فروش می‌رساند. وی انتظار دارد تا بیشتر از 20 سال دیگر از این مزرعه حاصل‌برداری کند.

مردم هم با این گیاه آشنایی ندارند، طرز استفاده از آن را به درستی نمی‌دانند. از همین رو فروش این گیاه در بازار به سرعت صورت نمی‌گیرد.

شمس‌الله در یک کراچی دستی، در بازار شهر تالقان برگ‌های آلوویرا را می‌گرداند، به مردم معرفی می‌کند. شماری زیادی از مردم نمی‌دانند فواید این گیاه چیست به چی منظوری استفاده می‌شود.

شمس الله همه روز در بخش‌های از بازار شهر تالقان گشت می‌زند، در مورد فواید این بوته به مردم آگاهی می‌دهد و آنان را قانع می‌سازد تا گیاه آلوویرا را خریداری کنند.

این فروشنده می‌گوید که شماری زیادی از مردم به حرف‌های او گوش نمی‌دهند و چندان توجه به گفته های او ندارند، اما هم‌چنان امید خود را از دست نداده به تبلیغات‌اش ادامه میدهد.

شمس‌الله می‌گوید شماری از مشتریان او هستند که در مورد این گیاه آگاهی نسبی دارند و این امر کمک می‌کند تا برگ‌های آلوویرا را از او بخرند.

به گفتۀ او زنان بیشتر خریدار آلوویرا هستند، زیرا در شفافیت چهره تاثیر فوق‌العاده مهم دارد.

شنبم یکی از دختران جوان در شهر تالقان را در گوشۀ کراچی شمس‌الله ملاقات کردم، او به خبرگزاری نشانه می‌گوید، در مورد گیاه آلوویرا از طریق انترنیت معلومات دریافت کرده، این بوته برای او اهمیت دارد، خوشحال است که حالا این بوته در دسترس او قرار دارد.

آلوویرا گیاه خاص مناطق آفریقایی است که از طریق ایران به هرات و از آن‌جا به تخار آورده شده است. فریدون کشاورز تخاری که بوته‌های گیاه آلوویرا را کشت کرده می‌گوید، به صورت آزمایشی این گیاه را کشت کرده و حالا مصمم است، مزرعه‌اش را گسترش بخشد و شماری را نیز در این مزرعه برای نگهداری از بوته‌های آلوویرا استخدام کند.

این کشاورز تخاری که از یک‌سال پیش به کشت این گیاه آغاز کرده است، از ادارۀ کشاورزی تخار می‌خواهد به کشاورزان تخار در مورد اهمیت این گیاه آگاهی داده شود، تا شماری بیشتر به کشت آلوویرا روی بیاورند؛ از یک‌سو مفاد بهتر از سوی دیگر زحمت کمتر.

آلوویرا در زمین خشک و ریگی پرورش می‌یابد و آب کمتری نیاز دارد. بیشتر کشت کننده‌گان این گیاه اکنون کشورهای چین، ایران، پاکستان، هند و امارت متحدۀ عربی هستند. از این دارو، در مواد آرایشی، دارو و نوشیدنی‌ها استفاده می‌شود.

ذبیح‌الله یکی دیگر از شهروندان تخار که به تازه‌گی بوتۀ آلوویرا را به تخار آورده است می‌گوید، نیازمندی‌های بازارهای جهانی به این گیاه سبب رشد بیشتر آن خواهد شد. درآمدی که از بابت این گیاه حاصل کشاورزان خواهد شد بیشتر از کشت کوکنار است.

هرچند وزارت کشاورزی افغانستان اعلان کرده است که گیاه آلوویرا شامل برنامۀ زراعتی آنان قرار دارد، اما به نظر می‌رسد، آگاهی‌دهی به کشاورزان در مورد این گیاه از سوی این اداره صورت نگرفته است. این کشاورزان اند که خودشان ابتکار را به دست گرفته اند.