WhatsApp Image 2020-01-06 at 12.58.48 PM

فراغت 25 تن ناشنوا از کورس آموزشی پنج‌ماهه در جوزجان

محمدجان آریا

06 January 2020

به تعداد 25 تن ناشنوا از یک دورۀ آموزشی پنج‌ماهه در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فراغت حاصل نمودند. این ناشنوایان که ده‌تن آنان را دختران تشکیل می‌دهند، در بخش خوش‌نویسی و آرایش‌گری دورۀ آموزشی خویش را سپری کردند.

شگوفه آروین مسوول موسسه (عمل مردم برای تغییر) به خبرگزاری نشانه در ارتباط به فراغت این ناشنوایان از موسسۀ آموزشی و اجتماعی می‌گوید: «ما برای پنج‌‌ماه 25 ناشنوا را به شکل آزمایشی که شامل دختران و پسران می‌شود، در بخش‌های خوش‌نویسی و آرایش‌گری مردان آموزش دادیم که امروز فارغ می‌شوند و ده دختر ناشنوا نیز از بخش خوش‌نویسی فارغ شده اند که حالا به جامعه به عنوان فرد توان‌مند و با سواد تقدیم می‌شوند.»

حدود 10 درصد از جمعیت جهان را افرادی دارای معلولیت تشکیل می‌دهند که بیش‌ترین آمار در کشورهای جهان سوم وجود دارند و نهادهای ‌جهانی به خاطر توان‌مند سازی آن‌ها تلاش می‌کنند.

شگوفه آروین می‌گوید: «در جامعه به افرادی دارای معلولیت کم‌تر توجه می‌شود و این دیدگاه در جامعه وجود دارد که گویا افراد ناشنوا، ناتوان نیز هستند. به‌خاطر همین موضوع است که ما تلاش می‌کنیم تا این افراد نیز از توانایی‌های خود در جامعه برخوردار شوند.»

سمیرا ملک‌یار آموزگار ناشنوایان در ارتباط به چگونه‌گی گزینش و آموزش ناشنوایان در مدت یک دورۀ پنج‌ماهه می‌گوید: «در نخست ما برای مردم در ارتباط به افرادی دارای معلولیت آگاهی می‌دهیم و به خانواده‌ها تفهیم می‌کنیم که آن‌ها نیز قابلیت‌های زیادی برای کار و فعالیت دارند. بعد به همین ترتیب با درخواست خانواده‌ها و تشخیص موسسه، 25 تن از ناشنوایان را شامل برنامۀ آموزشی خود نمودیم و حالا خوش‌بختانه مردم نیز به این نتیجه رسیده‌اند تا توانایی‌های افرادی دارای معلولیت را درک نمایند.»

دین محمد که فرزندش ناشنوا است و از کورس پنج‌ماهه فارغ گردیده است؛ در ارتباط به برگزاری چنین برنامه‌ها و توانمندسازی افرادی دارای معلولیت می‌گوید: «قبلا پسرم که هشت سال‌اش است در کوچه و پس‌کوچه‌ها به بازی‌گوشی می‌پرداخت، بعد از این‌که فهمیدم برای کسانی‌که ناشنوا هستند آموزش داده می‌شود؛ پسرم را شامل کورس ساختم. حالا پسرم خوش‌نویسی یاد گرفته است.»

دین محمد در ادامۀ سخنانش اشاره می‌کند که خانواده‌ها باید مثل او به فرزندان معلول خود کمک و هم‌کاری نمایند.

زنی که بنابر سنت جامعه نام خود را نمی‌گیرد و خود را مادر آرین معرفی می‌کند، به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «پسرم آرین ده سال‌اش است. حالا بعد از پنج ماه آموزش هم سلمانی و هم خوش‌نویسی یاد گرفته است و آرین ناشنوا حالا می‌تواند به راحتی در کار آرایش‌گری، مو و سر پسران هم‌سن و سال خود را مرتب کند.»

در ولایت جوزجان در پهلوی موسسه (عمل مردم برای تغییر) نهاد دیگری به نام (کمیته سویدن ) نیز در بخش افرادی دارای معلولیت فعالیت دارد و تعدادی از معلولین اعم از پسر و دختر را در بخش‌های سواد آموزی، آموزش می‌‌دهد. هم‌چنان در بخش بانوان معلول نیز این کمیته فعالیت دارد.

این برنامۀ آموزشی پنج‌ماهه را موسسه (عمل مردم برای تغییر) به کمک مالی موسسۀ جهانی ( GP ) اجرا نموده است.