بدخشانی

مبارزه با ویروس کرونا؛ نخستین محمولۀ دارویی و تجهیزات طبی دولت به بدخشان رسید

نخستین محمولۀ دارو و تجهیزات طبی برای شفاخانۀ ویژۀ «کووید 19» از بودجۀ دولت خریداری و از سوی مسوولان محلی در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت به این شفاخانه، تحویل داده شد. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که این تجهیزات شامل بستر، چپرکت، دارو، وسایل و مواد بهداشتی می‌باشند. برای خرید این وسایل 48 میلیون افغانی از بودجۀ دولت، اختصاص یافته است. مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند که با خرید این تجهیزات، بخش بزرگی از نیازمندی‌های شفاخانۀ ویژۀ «کووید 19» در شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان و 8 زون دیگر در ولسوالی‌ها، برطرف خواهد شد.

محمد ذکریا سودا، والی بدخشان دیروز (شنبه، سیزدهم ثور) در مراسم تسلیم‌دهی این تجهیزات گفت: «حکومت محلی بدخشان برای تسریع روند مبارزه با ویروس کرونا و آماده‌گی قبلی برای پاسخ‌دهی به بیماران کووید 19 در صورت گسترش این بیماری، این تجهیزات طبی را خریداری کرده است.» به گفتۀ والی بدخشان با این تجهیزات نیازمندی‌های شفاخانۀ 120 بستر و شفاخانه‌هایی که در 8 زون این ولایت ایجاد می‌شود، برطرف خواهد شد.

نور خاوری، رییس صحت عامۀ بدخشان، می‌گوید که این تجهیزات شامل بستر، چپرکت، دارو، وسایل و مواد بهداشتی می‌باشند که با خریداری آن همۀ نیازمندی‌های شفاخانۀ ویژۀ «کووید 19» در این ولایت تکمیل شده است و بر اساس نیازسنجی‌ها، آنان مسوولان این شفاخانه می‌توانند با این تجهیزات افزون بر برطرف‌سازی نیازهای مورد نیازشان، 8 شفاخانۀ دیگر را در 8 ولسوالی بدخشان به گونۀ زون‌وار، اکمال کنند. آقای خاوری می‌افزاید: «اگر ویروس گسترش پیدا کند، بر علاوۀ شفاخانۀ 120 بستر، در هشت نقطۀ دیگر بدخشان به صورت زون‌وار به تعداد 20 تا 50 بستر را جهت درمان بیماران کرونا ایجاد خواهیم کرد.»

رییس صحت عامۀ ولایت بدخشان، در برابر این پرسش که چرا برای رسیده‌گی درست به بیماران کووید 19 دستگاه‌های تنفس مصنوعی و دستگاه تشخیص ویروس کرونا خریداری نکرده‌اند، می‌گوید که قرار است تا یک هفتۀ دیگر دستگاه تشخیص کرونا و دیگر نیازمندی‌های شفاخانۀ ویژۀ کرونا از سوی دفتر بنیاد آغاخان خریداری و در اختیار آنان قرار گیرد.

حکومت مرکزی، پس از ثبت نخستین واقعۀ مثبت کرونا در بدخشان حدود 150 میلیون افغانی را جهت مبارزه با این بیماری به این ولایت اختصاص داد. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که در نظر دارند که این مقدار پول را در زمینۀ خریداری تجهیزات طبی، آگاهی‌دهی و کمک به نیازمندان آسیب‌پذیر از تهدید کرونا به مصرف برسانند.

در اوج نگرانی‌ها از حیف‌ومیل شدن بودجۀ اختصاصی مبارزه با کرونا و کمک نهادهای کمک‌کننده، والی بدخشان اطمینان می‌دهد که از مصرف همۀ امکانات در امر مبارزه با کرونا به مردم گزارش خواهد داد. مسوولان حکومت محلی بدخشان می‌گویند که افزون بر کمک دولت و دیگر نهادهای کمک‌کننده آنان تلاش دارند تا منابع محلی را در امر مبارزه با این بیماری واگیردار، بسیج بسازند.

این درحالی است که آمارهای ریاست صحت عامۀ بدخشان نشان می‌دهد که از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون از این ولایت 60 واقعۀ مشکوک ویروس کرونا جهت آزمایش به کابل فرستاده شده است. از این میان تنها 3 مورد آن مثبت بوده است. مسوولان ریاست صحت عامۀ بدخشان خاطرنشان می‌سازند که از میان این سه واقعۀ مثبت، دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا صحت‌یاب شده و از شفاخانه مرخص شده‌اند. درحال حاضر تنها یک بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شفاخانۀ ویژۀ کووید 19 در این ولایت زیر مراقبت صحی قرار دارد.