D4aty5SXsAIjzi6

مثلث برنامۀ عمل حکومت؛ مبارزه با کرونا، انسجام دولت مرکزی با محلات و مدیریت روند صلح

مسوولان بلندپایۀ حکومت در یک نشست خبری برنامه‌های عمل و اولویت‌های کاری‌ حکومت را بر بنیاد فیصله‌های انجام شده در سه حوزۀ جداگانه «مبارزه با کرونا، انسجام دولت مرکزی با محلات و مدیریت روند صلح» با رسانه‌ها در میان گذاشتند.

با توجه به فیصله‌های انجام شده، سازوکارهای تازه در امر مبارزه با کرونا،  واگذاری صلاحیت‌های بیش‌تر به ولایات و مدیریت جامع گفت‌وگوهای صلح توسط حکومت، از اولویت‌های کاری حکومت افغانستان می‌باشند.

مبارزه با کرونا

عبدالمتین بیک، رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و عضو هیأت گفت‌وگوکننده صلح امروز دوشنبه، هجدهم حمل در  این نشست خبری در کابل گفت: «به دنبال افزایش نگرانی از شیوع ویروس کرونا در کشور، حکومت از تمام توان در امر مبارزه با این ویروس استفاده کرده و همچنان گام‌های عملی را در این راه برداشته است.» به گفتۀ آقای بیک، افزون بر واگذاری صلاحیت اجرایی به ولایات در زمینۀ مبارزه با ویروس کرونا «کووید 19» و ایجاد کمیته‌های ویژه برای مبارزه با این ویروس، امکانات اولیه از مرکز به ولایات تا سطح همۀ ولسوالی‌های کشور فرستاده شده است.

رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی افزود: «حکومت از آغازین روزهای شیوع ویروس کرونا، همۀ تلاش‌هایش را در امر مبارزه با این ویروس به خرج داد و چندین نشست را به منظور ایجاد هماهنگی‌های بیش‌تر، بسیج عمومی و انسجام منابع دولت در امر مبارزه با ویروس کرونا برگزار کرده است و این تلاش‌ها همچنان تا پایان تهدید ویروس کرونا ادامه خواهد داشت.»

عبدالمتین بیک همچنان خاطرنشان ساخت که فراهم‌آوری امکانات مالی، ایجاد آزمایشگاه‌های تثبیت ویروس کرونا، استخدام کارکنان صحی ویژۀ بیماران «کوید 19» و تفویض صلاحیت‌های مطلق در امر مبارزه با کرونا به ولایات از عمده‌ترین فعالیت‌های حکومت پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان می‌باشد.

ریفورم حکومت‌داری

رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی تصریح کرد که به منظور بهبود امور حکومت‌داری و رسیده‌گی به مشکلات مردم، صلاحیت‌های استثنایی به ولایات مفوض شده است که بر بنیاد آن روند عرضۀ خدمات و استخدام بست‌های سطوح متوسط و پایین که قبلاً از مرکز صورت می‌گرفت، اکنون از سوی والی‌های ولایات انجام می‌شود.

آقای بیک با اشاره به آغاز تمرین حکومت‌داری الیکترونیک در افغانستان و مزیت‌های آن گفت: «حکومت مرکزی میکانیزمی را روی دست گرفته است که طی آن والی‌های ولایات از طریق ویدیوکنفرانس در همۀ نشست‌های حکومت، حضور خواهد یافت.»

به گفتۀ او، با تطبیق این برنامه، از یک‌سو همۀ والی‌های کشور در پالیسی‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های حکومت دخیل می‌شوند و از سوی دیگر از اجراات و چگونه‌گی کارکرد و فعالیت‌های اجرایی حکومت، آگاهی حاصل می‌کنند.

آقای بیک، با اشاره به انتقادهای مردم از ناحیۀ کم‌شنوی‌های حکومت و کندی روند رسیده‌گی به مشکلات آنان گفت: «با ایجاد این سیستم جدید، حکومت‌داری خوب محقق می‌شود و به مشکلات مردم به گونۀ جدی و سریع رسیده‌گی صورت می‌گیرد.» او افزود که واگذاری صلاحیت‌ها به ولایات وارد مرحلۀ آزمایشی است و در صورت موفقیت، این روند سرعت بخشیده می‌شود. با این حال، آقای بیک اظهار امیدواری کرد که با تمرین نظام جدید حکومت‌داری و تفویض صلاحیت‌ها به محلات، امور حکومت‌داری بهبود یابد.

مدیریت گفت‌وگوهای صلح

عبدالمتین بیک، رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و عضو هیات گفت‌وگو کنندۀ صلح دولت افغانستان می‌گوید که حکومت همۀ توان و تلاش‌اش را در برای ثمربخشی گفت‌وگوهای صلح انجام داده است و در این راه قربانی‌های زیادی را نیز به جان خریده است.

رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی گفت که حکومت افغانستان در رهایی زندانیان گروه طالبان از خود انعطاف نشان داد تا خواست مردم افغانستان برای تحقق صلح برآورده شود. او افزود که گروه طالبان اما به خشونت‌ها ادامه داده و هیچ اعتنای به خواست‌های صلح‌جویانۀ مردم افغانستان ندارند.

آقای بیک، با بیان این مطلب که گروه طالبان با پافشاری بر مسأله رهایی 15 فرمانده این گروه، روند رهایی زندنیان‌شان را به چالش کشیده‌اند، گفت: «ما آماده هستیم که زندانیان طالبان را مرحله‌وار بر بنیاد تعهدات این گروه جهت پایان خشونت‌ها آزاد کنیم، اما این گروه بر رهایی 15 تن از فرماندهان‌شان اصرار دارند که در بسیاری از حملات و جنایات خونین در کشور دست داشته اند.»

این عضو هیأت گفت‌وگو کنندۀ صلح دولت افغانستان خاطرنشان ساخت که حکومت افغانستان همۀ شروط سنگین این گروه را برای دست‌یابی به صلح پذیرفته است، اما این گروه هنوزهم به لجاجت‌شان ادامه می‌دهند. آقای بیک گفت: «لجاجت هم یک حد و حدود دارد؛ هر چیزی را ما نمی‌توانیم بیش‌تر از این تحمل کنیم. ما می‌خواهیم صلح بیاید در این کشور. صلح را از یک جایی شروع کنیم. یک تعداد زندانیان آماده‌اند و ما آماده هستیم که آنان را آزاد کنیم. اول از کسانی شروع می‌کنیم که خطر کم‌تری به جامعه دارند و اگر طالبان واقعاً صلح می‌خواهند، چرا لبیک نمی‌گویند؟»

رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی تأکید کرد که حکومت افغانستان در همۀ مراحل گفت‌وگوهای صلح طالبان با ایالات متحدۀ امریکا، انعطاف نشان داده است. او افزود: «ملامتی تأخیر در رهایی زندانیان طالبان، به دوش این گروه است؛ نه بر دوش حکومت افغانستان.»

عبدالمتین بیک اضافه کرد که در متن موافقت‌نامۀ صلح امریکا و گروه طالبان مشخص نشده است که چه کسانی شامل این پنج هزار زندانی خواهند بود. «در متن موافقت‌نامۀ صلح آمده است که تا پنج هزار زندانی آزاد شوند و مشخص نشده است که احمد و یا محمود آزاد شوند.» او تاکید که حکومت افغانستان به محتوای این موافقت‌نامه ارج گذاشته است «اما گروه طالبان بر رهایی 15 تن از فرماندهان‌شان اصرار دارند که همین اصرارشان سبب شده است که روند رهایی زندانیان طالبان به تأخیر بیافتد.»

آقای بیک تصریح کرد که حکومت حاضر است در مرحلۀ اول تا 400 تن از زندانیان گروه طالبان را از بند رها کند و به همین ترتیب با توجه به شرایط و عملی‌سازی تعهدات طالبان مبنی بر کاهش و قطع خشونت‌ها در کشور، زندانیان دیگر این گروه را مرحله‌وار آزاد خواهند شد.

این درحالی است که گروه طالبان رهایی پنج هزار زندانی‌شان را از پیش‌شرط‌هایی آغاز گفت‌وگوهای صلح با هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان خوانده‌اند، اما حکومت افغانستان اعلام کرده است که به رهایی این پنج هزار زندانی به گونۀ تدریجی و مرحله‌وار متعهد است. درصورتی که گروه طالبان به کاهش خشونت‌ها در کشور متعهد باشد، این زندانیان پس از طی مراحل اسناد قانونی و گرفتن تعهد از آنان مبنی بر عدم بازگشت به میدان نبرد و تعهد سران این گروه برای پایان خشونت‌ها در کشور، از زندان‌های دولت افغانستان آزاد خواهند شد.