WhatsApp Image 2020-05-19 at 12.00.01 PM

مدیریت فراورده‌های کشاورزی؛ کار ۲۰۵ پروژۀ‌ در ولایت بدخشان  آغاز شد

به دنبال تطبیق برنامۀ مدیریت کشاورزی در شمار زیادی از ولایت‌های کشور، کار تطبیق 205 پروژۀ کشاورزی  به ارزش 174 میلیون و 6 صدهزار افغانی از بودجۀ وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری در ولایت بدخشان آغاز شد.

این پروژه‌ها به هدف جلوگیری از فاسد شدن فراوده‌های کشاورزی، حمایت از کشاورزان، میکانیزه‌سازی امور کشاورزی و ایجاد فرصت‌های کاری کوتاه‌مدت و درازمدت برای متقاضیان بازار کار و برطرف‌سازی زیان‌های وارده و احتمالی ناشی از بحران کرونا در ولایت بدخشان، تطبیق می‌شوند. مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور می‌گویند که با تطبیق این پروژه‌ها کشاورزان می‌توانند فراورده‌های کشاورزی‌شان را برای مدت طولانی نگه‌داری و از فاسد شدن آن تا زمان عرضه به بازارهای داخلی و خارجی جلوگیری کنند.

معین‌الدین عینی، رییس زراعت، آبیاری و مال‌داری بدخشان می‌گوید که این پروژه‌ها شامل اِعمار ذخیره‌گاه پیاز، کچالو، سردخانۀ میوه‌جات، سولر و سیستم میوه خشک‌کن بوده که در ولسوالی‌های بهارک، جرم، خاش، کشم، ارگو و درایم ولایت بدخشان تطبیق می‌شوند. به گفتۀ او، قرار است با تطبیق این پروژه‌ها 63 ذخیره‌گاه پیاز، 99 ذخیره‌گاه کچالو، 30 سردخانۀ صفر درجه‌یی از سوی وزارت زراعت در طول چند ماه آینده برای کشاورزان و باغ‌داران ساخته شود. آقای عینی می‌افزاید که با تطبیق این پروژه‌ها برای 410 تن از باشنده‌گان این ولایت فرصت کاری دایمی فراهم خواهد شد و برای 93 تن دیگر زمینۀ کار موقت دو ماهه، فراهم می‌شود.

همچنان محمد ذکریا سودا، والی بدخشان در مراسم آغاز تطبیق این پروژه‌‌ها با اظهار قدردانی از توجه وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری در زمینۀ مدیریت امور کشاورزی می‌گوید که بدخشان با داشتن جغرافیای وسیع، بیش‌ترین فراورده‌های کشاورزی را دارد و تطبیق این پروژه‌ها می‌تواند در میکانیزه‌سازی نظام کشاورزی و بهبود وضع اقتصادی مردم سودمند واقع شود. به گفتۀ او، با تطبیق این پروژه‌های کشاورزی، افزون بر این‌که از فاسد شدن فراورده‌های کشاورزی جلوگیری می‌شود، تطبیق این پروژه‌ها می‌تواند در زمینۀ خودکفایی اقتصادی کشاورزان، برطرف‌سازی تقاضای بازار به فراورده‌های کشاورزی و نجات مردم از وابسته‌گی به تولیدات بیرونی، سودمند واقع شود. والی بدخشان از باشنده‌گان این ولایت خواست که با تطبیق و استفادۀ درست از این پروژه‌ها در زمینۀ بهبود امور کشاورزی و خودکفایی اقتصادی بدخشان تلاش کنند.

این درحالی است که سالانه هزاران تُن فراورده‌های کشاورزی و باغی بدخشان در فصل حاصل‌برداری به بازارهای کشور عرضه و به فروش می‌رسد، اما به دلیل ناتوانای در نگه‌داری این فراورده‌ها برای فصل‌های دیگر سال، این فراورده‌ها بیش‌تر با بهای پایین به فروش می‌رسند و یا در مواردی فاسد می‌شوند. شماری از کشاورزان و باغ‌داران ولایت بدخشان می‌گویند، با تطبیق این پروژه‌ها و آشنایی با روش‌های نوین کشاورزی، می‌توانند فراورده‌های کشاورزی و باغی‌شان را برای مدت طولانی نگه‌داری کنند و نیاز بازار را در هر چهار فصل سال تأمین کنند.

شیوع بیماری‌ها و آفت‌های گیاهی، نبود امکانات برای بسته‌بندی میوه، عدم آشنایی باغ‌داران با روش‌های نوین باغ‌داری و فاسد شدن میوه‌جات به دلیل نبود سردخانه‌ها و مکان‌های ویژه برای نگه‌داری فراورده‌های باغی، از عمده ترین عواملی‌اند که باغ‌داران را در امور مدیریت فراورده‌های باغی با مشکل روبه‌رو کرده است.

کشاورزان و باغ‌داران بدخشان می‌گویند که سالانه هزاران تُن از فراورده‌های کشاورزی و باغی آنان به دلیل نبود سردخانه‌ها و ذخیره خانه‌های معیاری و  نگرانی از تلف شدن آن به نرخ بسیار پایین از دست‌شان می‌رود و یا به دلیل نداشتن نظام ترانسپورتی منظم جهت انتقال این فراورده‌های کشاورزی و باغی به بازارهای داخلی و خارجی، تلف می‌شوند.

هدایت‌الله ابراهیمی، یکی از باغ‌داران ولسوالی شهدا می‌گوید، به دلیل نداشتن سردخانه نمی‌تواند محصولات باغی‌اش را برای مدت طولانی نگه‌داری کند. او اما امیدوار است که با استفاده از برنامۀ جدید مدیریت فراورده‌های کشاورزی بتواند به این مشکل نقطۀ پایان بگذارد. این باغ‌دار می‌افزاید که همه‌ساله بخش بزرگی از فراورده‌های باغی او و شماری از باغ‌داران دیگر به دلیل عدم آشنایی و دست‌رسی به سیستم‌های نوین باغ‌داری و نبود سرخانه‌های معیاری و ذخیره خانه‌ها از بین می‌رود.

با این حال، مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری خاطرنشان می‌سازند که با آغاز روند تطبیق پروژه‌های مدیریت فراورده‌های کشاورزی در کشور هزاران ذخیره‌خانۀ پیاز و کچالو، صدها سردخانۀ صفری برای نگه‌داری میوه و هزاران کشمش‌خانه، ساخته خواهد شد. مسوولان این وزارت می‌گویند، افزون بر توزیع هزاران ماشین خشک‌کن میوه و سبزی به کشاورزان و باغ‌داران، با پروسس کننده‌گان بزرگ فراورده‌های کشاورزی به هدف حمایت از تولیدات داخلی نیز همکاری خواهند کرد.

از این پروژه‌های مدیریت فراورده‌های کشاورزی که قرار است از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری کشور در سراسر کشور تطبیق ‌شوند، تنها کشاورزان و باغ‌دارانی مستفید خواهند شد که خودشان تقاضا کنند. 90 درصد هزینۀ تطبیق این پروژه‌ها و اعمار سردخانه‌ها به دوش وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری است. کشاورزان و باغ‌داران تنها 10درصد هزینۀ مالی آن را پرداخت می‌کنند.