IMG-20200218-WA0002

مشرقی، میزبان هشتمین دورِ برنامۀ وطن‌دار

برنامۀ حمایت مردمی «وطن‌دار»، یکی از برنامه‌های ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی که بر بنیاد فرمان رییس جمهوری قرار است در تمام ولایت‌های افغانستان عملی شود، پس از ولایت‌های بلخ، ننگرهار، بامیان، هرات، قندهار، خوست و نیمروز این‌بار در ولایت‌های مشرقی( لغمان، کنر و ننگرها) با حضورداشت مسؤلان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و نمایندگان 21 ولایت آغاز شد.

هدف از راه‌اندازی این برنامه تقارب فرهنگ‌ها، تبادل افکار و دیدگاه‌ها، اضمحلال تأثیرات جنگ و ایجاد هم‌دلی میان شهروندان، گذر از اندیشۀ قومی به مفکورۀ ملی، ایجاد روابط اجتماعی، تقویت فرهنگ‌های محلی، ارتقای ظرفیت جوانان در حل منازعات و اختلافات و ایجاد فضای صمیمی، هم‌دلی، هم‌بسته‌گی و هم‌وطنی خوانده شده است.

جنگ و نا امنی و نا به‌سامانی‌های روزگار طی چندین‌سال گذشته اقوام مختلف افغانستان را از هم دور نگه‌داشته و این دوری سبب شده تا گروه‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی این جغرافیا نسبت به یک‌دیگر شناخت عمیق و ارتباط وثیق نداشته باشند.

باور به کثرت‌گرایی در همه سطوح آن، زمانی محقَق می‌شود که میزان شناخت افراد یک جامعه در رابطه به تکثر و تعدد و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی افزایش پیدا کند تا در سایۀ این شناخت فرصت‌های برای ایجاد درک متقابل به‌میان آمده و زمینه‌های رویش هم‌بسته‌گی و اتحاد و یک‌پارچه‌گی فراهم شود.

به گفتۀ برگزارکننده‌گان برنامۀ وطن‌دار، این برنامه در پی آن است که بتواند با تبادل افکار و دیدگاه‌ها و معرفی تفاوت‌های فرهنگی، ظرفیت‌های محلی و ایجاد فضای هم‌دلی غبار نشسته بر ارتباط میان اقوام افغانستان را بزداید و فضای اتحاد و یک‌پارچگی ملی را در میان مردم بوجود بیاورد.

ولایت لغمان میزبان نختسین روز برگزاری دور هشتم این برنامه بود که در آن نماینده‌گان 21 ولایت مختلف در این ولایت گرد هم آمده اند و ضمن بازدید از مناطق تاریخی، جاذبه‌های گردش‌گری، مکان‌های فرهنگی و چگونگی توسعه و پیش‌رفت ولایت لغمان با راه‌اندازی برنامه‌های متنوع، صدای وحدت و یکپارچه‌گی و هم‌بسته‌گی میان اقوام مختلف افغانستان را بلند داشتند.

در این نشست پیام عبدالمتین بیک، رییس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به خوانش گرفته شد که در آن ضمن بیان اهداف راه‌اندازی برنامۀ حمایت مردمی و در ذیل آن برنامۀ وطن‌دار، از مردم افغانستان خواسته شد تا با ایجاد محورهای نیرومند، پرچم اتحاد و همبستگی ملی را بلند داشته و در راه احیای مناسبات و روابط کلان ملی جهت دست‌یابی به وحدت ملی تلاش کنند.

در بخشی از این پیام آمده است که کشور افغانستان پیش از هر زمان دیگر به وحدت قوی میان اقوام ساکن این سرزمین ضرورت دارد و نسل جوان باید در این راه پیش‌قدم شده تا با شکل گیری نیرومند مفکورۀ ملی در سطح افغانستان، این کشور به توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دست یابد.

زین الله شهید زوی، مسؤل برنامۀ حمایت مردمی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی گفت که هدف از گردهم‌آیی جوانان 21 ولایت در ولایت‌های مشرقی و به همین ترتیب در دیگر نقاط افغانستان افزون بر برقراری مناسبات و روابط فرهنگی میان ولایت‌ها ارایۀ تصویر واقعی از وحدت و یک‌پارچگی مردم افغانستان است.

به گفتۀ وی این جمع‌آمد فرصت‌های بی‌شماری را در اختیار نسل جوان قرار می‌دهد که از طریق آن بتوانند توطیۀ دشمنان وحدت و همبستگی مردم افغانستان را خنثا نموده و برای آبادی، عزت، سرافرازی، صلح و اتحاد ملی تلاش‌های پی‌گیر، کوشش‌های مستمر و فعالیت‌های ثمربخش و اثرگزار را در جهت تحقق مدعیات آنان که همانا وحدت ملی می‌باشد انجام دهند.

در این برنامه مسؤلان محلی ولایت لغمان، طی نشستی، ابتدا ظرفیت‌های باالقوه، جاذبه‌های گردش‌گری و وضعیت عمومی مردم را به معرفی گرفته و روند انکشاف و توسعه را طی چند سال اخیر در این ولایت قناعت بخش عنوان نمودند.

شهزاده مظلوم‌یار، معاون والی لغمان با بیان این مطلب که در پی بوجود آمدن امنیت، همکاری مردم با نظام و جدیت و تلاش ادارۀ محلی روند انکشاف از 5 سال به این‌طرف در این ولایت رو به افزایش بوده و حکومت محلی طی این سال‌ها در بخش‌های گوناگون شاهد دست آوردهای بزرگی بوده است، گفت که افزون بر تطبیق پروژه‌های انکشافی به ارزش میلیون‌های دالر، مردم این ولایت شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینة استفاده از معادن، ایجاد، اعمار و توسعۀ پارک‌های صنعتی و ایجاد فرصت‌های کاری زیادی بوده اند.

اشتراک کنندگان برنامۀ وطن‌دار، با استقبال از راه‌اندازی این برنامه می‌گویند که آنان بسیاری از تفاوت‌ها و شباهت‌های فرهنگی را که از نزدیک در این ولایت مشاهده کرده اند تا پیش از آن به گونۀ دیگری به داوری می نشستند.

به گفتۀ آنان این برنامه می‌تواند که با معرفی ارزش‌های فرهنگی میان ولایات، زمینه‌ساز ایجاد ارتباطات نیرومند میان گروه‌های مختلف قومی در افغانستان و وحدت ملی گردد.

پرویز امین زاده، یک‌تن از جوانان ولایت پروان که در این برنامه اشتراک کرده است می‌گوید که او برای نختسین بار ولایت لغمان را می‌بیند و دریافت‌های او از وضعیت عینی این ولایت نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌ها و مشترکات فرهنگی سرنوشت مشترکی دارند و این سرنوشت مشترک، تصویر کامل، جامع و مانع از تعدد و تنوع و تکثر ارایه می‌کند که آنان را در جهت دست‌یابی به یک‌پارچگی ملی مدد می‌رساند.

امین زاده می‌افزاید:«تایخ افغانستان سراسر روایت از همبستگی مردم افغانستان در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی دارد که سایۀ شوم جنگ و نا امنی در یک دورۀ تاریخی بر این همبستگی سایه افگنده است و راه‌اندازی این‌گونه برنامه‌ها در جهت احیای آن مناسبات و وحدت پیشین چون ملکۀ نجات کمک شایانی می‌کند.»

اشتراک کنندگان این برنامه بدین باور اند که تداوم این برنامه افزون بر این‌که پایه‌های وحدت ملی را در افغانستان مستحکم‌تر می‌سازد، در زمینۀ ایجاد، قوام و پایداری صلح اجتماعی که مبنای صلح سیاسی را تشکیل می‌دهد، نیز مؤثر واقع می‌شود.

کسب تجارب از پیشرفت‌ها، دست آوردها و دگرگونی‌های مثبت نیز از دیگر آموزه‌های برنامۀ وطن‌دار است که به تبع آن جوانان دیگر ولایات می‌توانند با بکار گیری از تجربیات آموخته شده در زمینه‌های انکشاف و توسعه، حکومت‌داری محلی، مشوره، تصمیم‌گیری و هم‌کاری با حکومت محلی در ولایت‌های خود سهم‌شان را به عنوان شهروندان آگاه در زمینۀ انکشاف ولایت‌های‌شان به درستی ادا نمایند.

گسست اجتماعی، فرهنگی و هویتی ناشی از انقطاع تاریخی و گسست میان گروه‌های مختلف قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی حاکم بر جغرافیای افغانستان، ضرورت روی دست‌گیری میکانیزم‌های احیا را پیش از هر زمان دیگر در این کشور الزامی‌تر ساخته است تا در پرتو آن بتوان فاصله‌های میان گروهی را میان اقوام و فرهنگ‌ها با رعایت احترام به خرده فرهنگ‌ها و زمینه‌سازی برای توسعۀ آن‌ها از میان برداشته و با اتصال نقطۀ انفصال تاریخی و هویتی برخواسته از بستر نامیمون جنگ، نسل امروز و فردای این سر زمین را با هویت‌های تاریخی، فرهنگی، و تمدنی گذشته پیوند داد.