حاصلات گندم

میدان گرم نبرد در فصل گندم‌دَرو

مسوولان حکومت محلی در ولایت جوزجان می‌گویند که همه‌ساله همزمان با فصل گندم‌دَرو میدان نبرد میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان گرم‌تر می‌شود. به گفتۀ آنان، هر سال صدها هکتار زمین پُرحاصل گندم بر اثر جنگ‌های مخالفان مسلح دولت با نیروهای امنیتی آتش می‌گیرد و اگر جنگی صورت نگیرد، کشاورزان مجبورند که عشر و ذکات گندم را به مخالفان مسلح دولت بپردازند.

غلام سخی سبحانی، ولسوال آقچه در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید که حملات تهاجمی گروه طالبان باعث شده است که ده‌ها هکتار گندم‌زار کشاورزان در اطراف ولسوالی آقچه آتش  بگیرد. او می‌افزاید که همه‌ساله در فصل گندم‌دَرو میدان نبرد میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی داغ‌تر می‌شود. به سخن او، مخالفان مسلح دولت جنگ را به خاطر باج‌گیری آغاز می‌کنند. آقای سبحانی اضافه می‌کند که در جنگ‌های چند روز اخیر در ولسوالی آقچه، شماری از کشاورزان حاصلات گندم خود را از دست داده‌اند. به گفتۀ غلام سخی سبحانی، کشاورزان از ترس نمی‌توانند به ارگان‌های مربوطه شکایت کنند و از همین رو، آمار دقیقی از تلف شدن کشتزارها نزد آنان ثبت نیست.

یکی از کشاورزان روستای شهر کهنۀ ولسوالی آقچه که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش برده شود، می‌گوید که گروه طالبان به کشاورزان خبر داده‌اند که حاصلات گندم‌شان را هرچه زودتر بردارند؛ زیرا به سخن این کشاورز، طالبان می‌گویند که تا چندی دیگر جنگ در این منطقه شدت خواهد گرفت. او اضافه می‌کند که کشاورزان در ساحۀ گروه طالبان مجبورند که (یک بر دهم حصۀ) حاصل گندم‌شان را به عنوان عشر و ذکات به طالبان بدهند.

در همین حال، عبدالواحد وجدان، فرمانده پولیس ولایت جوزجان می‌گوید که همه‌ساله علت اوج‌گیری جنگ‌ها و حملات مخالفان مسلح دولت، در این ولایت دریافت عشر و ذکات از حاصلات کشاورزان است. آقای وجدان می‌افزاید که نیروهای امنیتی مانع اخذ عشر و ذکات طالبان می‌شوند و روی همین منظور گروه طالبان در فصل گندم‌دَرو حملات‌شان را بر پایگاه‌های امنیتی افزایش می‌دهند تا بتوانند از مردم باج‌گیری کنند. به گفتۀ فرمانده پولیس ولایت جوزجان، در حمله‌های گروه طالبان مردم و کشاورزان متضرر می‌شوند و گندم‌زارهای آنان به آتش کشیده می‌شود.