13360734_xl

نگرانی از افزایش نرخ گاز مایع و چوب سوخت در بدخشان

بلند رفتن بهای مواد نفتی و چوب سوخت همه‌ساله در فصل سرما در بازارهای افغانستان به ویژه بدخشان به یک عرف معمول تبدیل شده است و فروشنده‌گان مواد نفتی به بهانه‌های بند بودن راه‌های مواصلاتی، نا امنی و بلند رفتن بهای مواد نفتی در بازارهای جهانی، بهای آن‌را در بازار متناسب با خواست خود شان بالا می‌برند.

باشنده‌گان بدخشان که در جغرافیایی دشوار گذر و کوهستانی زندگی می‌کنند با اظهار نگرانی از بلند رفتن بهای مواد نفتی و دیگر مواد سوخت می‌گویند که توانایی خرید گاز مایع و چوب سوخت را ندارند.

به گفتۀ باشنده‌گان بدخشان آنان هم اکنون یک کیلوگرام گاز مایع را تا 70 و 75 افغانی و 7 کیلوگرام چوب سوخت را تا 100 افغانی از بازار خریداری می‌کنند.

حیات الله یک‌تن از باشنده‌گان شهر فیض آباد به خبرگزاری نشانه می‌گوید: «نرخ‌ها به صورت بی‌سابقه بالا رفته است و هیچ‌کسی نیست که وضعیت قمیت‌ها را در بازار زیر کنترل بگیرد و مردم غریب و بیچاره حیران مانده اند که چه کار کنند.»

به گفتۀ وی قرار بود ریاست مواد نفتی در بدخشان با عرضۀ گاز مایع با سکتور خصوصی به رقابت بپردازد و بهایی گاز مایع را پایین بیاورد، اما همه‌ساله از این ریاست هم چیزی ساخته نیست.

اعضای شورای ولایتی بدخشان هم می‌گویند که ادارۀ مواد نفتی این ولایت تا هنوز هیچ‌گونه اقدامی را به هدف مدیریت نرخ‌ها و کاهش بهای مواد نفتی در بازار روی دست نگرفته است و نهادهای ذیربط هیچ‌گونه توجهی به این موضوع ندارند.

 بشیرصمیم رییس شورای ولایتی بدخشان می‌گوید: «هدف از ایجاد ادارۀ مواد نفتی در بدخشان عرضۀ گاز مایع به مشتریان با نرخ پایین و رقابت با سکتور خصوصی برای کنترل نرخ‌ گاز مایع در بازار بود که متأسفانه این اداره کوچک‌ترین نقشی در این زمینه نداشته است.»

 به گفتۀ وی ادارۀ مواد نفتی افزون بر این‌که با ضعف مدیریتی روبرو است، فساد موجود در این اداره سبب شده است که ادارۀ مواد نفتی توانایی انتقال 400 تُن گازمایع ذخیره شده در تأسیسات استراتیژیک خودش را به بازار نداشته باشد.

صمیم می‌افزاید: «ریاست مواد نفتی باید گاز مایع را به بازار عرضه کند و در رقابت با سکتور خصوصی بهای گاز را کاهش داده و مردم را از این تنگنا نجات دهد، هم اکنون یک کیلوگاز مایع تا هفتاد افغانی در بازاها بفروش می‌رسد.»

تأسیسات ذخایر استراتژیک  500 تُنی گاز مایع بدخشان دوسال قبل از سوی ریاست عمومی موادنفتی وگازمایع در بدخشان به بهره‌برداری سپرده شد که هدف آن عرضۀ گاز مایع در بازار به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه‌یی بهای آن خوانده شده است.

همه ساله 500 تُن گاز مایع در ذخایر استراتیژیک ادارۀ مواد نفتی بدخشان ذخیره می‌شود و بر بنیاد برنامه‌های کاری این اداره باید در هنگام افزایش بهای مواد نفتی به بازار عرضه شود.

محمد ابراهیم خستکی، سرپرست ادارۀ مواد نفتی در بدخشان می‌گوید که سال قبل در فصل سرما 200 تن گاز مایع را برای رقابت با سکتور خصوصی در بازارهای بدخشان عرضه کردند و از بلند رفتن قیمت گاز جلوگیری نمودند.

 به گفتۀ وی، هم اکنون 400 تن گاز مایع در تأسیسات آنان موجود است، اما تا هنوز ریاست عمومی مواد نفتی اجازۀ فروش گاز را به آنان نداده است.

سر پرست ادارۀ مواد نفتی بدخشا می‌گوید: «فعالیت ما طبق دستور ریاست عمومی و گاز مایع مرکز صورت می‌گیرد، سال قبل ما 200 تن گاز مایع را که در فصل سرما به‌فروش رساندیم ، قیمت یک کیلوگاز 5.51 افغانی بود، اما گازی که امسال به ما آمده تاهنوز نرخ‌اش از سوی ریاست عمومی ما مشخص نشده است، همین‌که نرخ را دریافت کردیم ، ما گاز را به‌فروش می‌رسانیم.»

تأسیسات ذخایر استراتژیک  500 تُنی گاز مایع بدخشان دو سال قبل از سوی ریاست عمومی موادنفتی وگازمایع در این ولایت به بهره‌برداری سپرده شد و از آن زمان تا اکنون در این ذخایر برای همیشه گاز مایع دخیره می‌شود تا در حالت‌های اضطرار و کمبود مواد نفتی در بازار از این ذخایر کار گرفته شود.

با آن‌که مسؤولان ادارۀ مواد نفتی هم‌واره از آماده‌گی‌ها برای کنترل نرخ گاز مایع در بازار‌ سخن زده اند؛ اما با وجود موجودیت این ذخایر همه‌ساله بهای گاز مایع تا 75 افغانی در بازارهای بدخشان به‌فروش می‌رسد.

نبود انرژی برق و بلند رفتن بهای گاز مایع سبب شده است تا مردم برای بر طرف‌سازی نیازمندی‌های‌شان از چوب سوخت استفاده کنند که این امر بیشتر منجر به قطع جنگلات شده است.

آگاهان امور محیط زیست می‌گویند، اگر حکومت به این امر توجه نکند، خطرجدیی ناشی از قطع جنگلات، محیط زیست را تهدید می‌کند.