01-48

هراتی‌ها با مهربانی به جنگ کرونا می‌روند

عاطفه غفوری

15 March 2020

با کسادی بازار ناشی از شیوع کرونا در هرات مالک چند دربند دکان در هرات کرایه ماه حمل را به دکان‌داران بخشیده است.

حاجی عبدالکریم توائن، در اقدامی که تحسین و قدردانی مردم را به دنبال داشته، کرایه ماه حمل سال ۱۳۹۹ دست‌کم ۱۲ دربند دکان خودش را به دکان‌داران بخشیده است.

کرایه یک ماهه این دکان‌ها حدود ۴۵۰ هزار افغانی می‌شود.

آقای توائن می‌گوید، در عوض بخشش کرایه از دکان‌داران نیز تعهد گرفته است تا اجناس خود را به مردم ارزان‌تر از گذشته بفروشند.

داستان از آن خوابی شروع شد که حکم تلنگری برای آقا توائن داشت. خوابی که حکم کرد در کسادی بازار و آشفته‌گی شهر به دلیل شیوع کرونا، دست مردم را بگیرد.

عبدالکریم توائن می‌گوید، پس از آن خواب چند شب پیش تصمیم گرفته است کرایه ۱۲ دکان خودش را به دکانداران ببخشد.

خوابی که در آن به گفتۀ آقای توائن در حال کمک به دیگران و توزیع پول برای نیازمندان بوده است.

در شرایطی که هر سال در هرات، ماه حوت و آمد آمد بهار هم‌زمان می‌شود با تحول بازار، اوج گرفتن معاملات و جنب و جوش مردم برای خرید، اما در سال ۹۸ این داستان پایان خوشی نداشته است.

در روزهایی که کاهش معاملات اقتصادی در بازارهای هرات و به دنبال آن کاهش درآمد اقشار مختلف، پس از شیوع ویروس کرونا کاملا مشهود است.

چرخ اقتصاد هرات پس از شیوع کرونا به سرعت گذشته نمی‌چرخد و در صورت ادامۀ فشار بیم آن می‌رود که کاملا از چرخش باز بماند.

اما آنچه درد سیلی کرونا بر صورت کاسبان بازار را اندکی التیام می‌بخشد مدارا و همراهی مالکان دکان‌ها است.

مالکانی که حالا دکان‌داران انتظار دارند برای گرفتن کرایه، با آنها مهربان تر رفتار کنند.

حرکتی که آقای توائن آن را آغاز کرده است و همه انتظار تکرار آن را از سوی دیگران نیز دارند.

آقای توائن می‌گوید، امیدوار است اقدام او به حرکتی گسترده‌تر و وسیع‌تر در هرات منجر شود تا در وضعیت بحرانی کنونی مردم دست یکدیگر را بگیرند.

آن‌سو هم دکان‌دارانی که حالا کرایه ماه حمل را نخواهند پرداخت می‌گویند، بر وعدۀ خود برای ارزان فروشی وفادار خواهند بود.

حبیب‌الله یکی از این دکان‌داران می‌گوید، نخواهد گذاشت سلسلۀ این زنجیر نیکوکاری و کمک به دیگران گسسته شود و او نیز به نوبۀ خود سعی می‌کند به مشتریان خود اجناس را ارزان‌تر از همیشه بفروشد.

حاجی عبدالکریم توائن، حدود ۸۰ سال سن دارد. او که از افراد نسبتا معروف هرات است دست کم ۶۰ سال از عمر خود را صرف شغل دندان‌سازی در این شهر کرده است.

آسیب کرونا بر اقتصاد هرات بر هیچ کسی پوشیده نیست. اما در این میان دکان‌داران این شهر به هر دری می‌کوبند تا از پرداخت کرایه ماهوار دکان خود عقب نمانند. دکان‌درانی که انتظار دارند همۀ مالکان، به زنجیره‌‌ای بپیوندند که آقای توائن آغازگر آن بوده است. زنجیرۀ سهیم شدن در خسارتی همه‌گانی.