IMG-20200128-WA0001

هفتادوپنج هزار کودک در بدخشان از تطبیق واکسین پولیو بازمانده‌اند

مسوولان سازمان صحی جهان در بدخشان می‌گویند که  75 هزار کودک به دلیل سردی هوا و دوری راه‌های مواصلاتی از تطبیق واکسین پولیو در ولسوالی‌های سردسیر این ولایت باز مانده‌اند.

اسدالله نعیمی، مسوول سازمان صحی جهان در بدخشان می‌گوید که آنان همه ساله در هر دور از کمپاین واکسین‌ بیش از 285 هزار کودک را زیر پوشش داشتند اما در این دور از کمپاین فوق‌العاده زمستانی قادر به تطبیق واکسین بالای 75 هزار کودک زیر سن پنج سال نیستند.

به گفتۀ وی این کمپاین در 19 ولسوالی بالای 210 هزار کودک زیر سن پنج سال تطبیق می‌شود و در 9 ولسوالی دیگر که ولسوالی‌های مایمی، نسی، شکی، کوفاب، خواهان، شغنان، راغستان و کوهستان را در بر‌می‌گیرد قادر به تطبیق واکسین پولیو نیستند.

محمد نور خاوری، رییس صحت عامه بدخشان هم می‌گوید که این دور کمپاین واکسین پولیو زیر نام کمپاین فوق العاده زمستانی در ولایات معروض به خطر پولیو از سوی وزارت صحت عامه تطبیق می‌شود.

به گفتۀ رییس صحت عامه بدخشان، از 14 سال بدین‌سو این ولایت در پی افزایش تطبیق واکسین پولیو عاری از این ویروس شده اما موجویت واقعه‌های از این ویروس در ولایت بغلان و کشور پاکستان که با بدخشان مرز مشترک دارد این ولایت را در معرض خطر قرار داده است.

 وی افزود که موجودیت یک واقعه مثبت پولیو در ولایت بغلان که مسیر راه ولایت بدخشان است ثبت شده و به دلیل ناامنی‌ها در گردش می‌باشد، بدخشان را نیز در معرض خطر قرار داده است.

آقای خاوری می‌گوید، آنان در نظر دارند تا با گرم شدن هوا و باز شدن راه‌های رفت و آمد این کمپاین را در ولسوالی‌های باقی مانده نیز عملی نمایند.

مسوولان ادارۀ صحت عامۀ بدخشان می‌گویند با آن‌که بیش از یک دهه می‌شود این ولایت شاهد هیچ‌گونه واقعۀ مثبت پولیو نبوده است اما هم‌سرحد بودن بدخشان با کشورهای پاکستان، چین و تاجیکستان این ولایت را بیش از هر ولایت دیگر در معرض تهدید این ویروس قرار داده است.

به گفتۀ مسوولان ادارۀ صحت عامۀ بدخشان این ویروس در گردش بوده و در نتیجۀ رفت و آمد و مسافرت‌های مرزی قابل دوران می‌باشد و به همین دلیل آنان در تلاش‌اند تا این کمپاین را در تمام نقاط بدخشان تطبیق نمایند.