WhatsApp Image 2020-01-18 at 10.35.53 PM (1)

پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه و جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل در بدخشان

در پی انتقادهای مردم مبنی بر گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل و موترهای شیشه‌سیاه حکومت محلی بدخشان در یک اقدام تازه روند جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسول و پاک‌کاری موترهای شیشه‌دودی را در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت روی‌دست گرفته است.

در تازه‌ترین اقدام محمد ذکریا سودا، والی بدخشان با پاک‌کردن شیشه‌های دودی موتر خود‌ش در حضورداشت مردم به نهادهای امنیتی دستور داد که تمام وسایط شیشه‌سیاه را بدون استثنا پاک‌کسازی نموده و از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل در شهر جلوگیری کنند.

والی بدخشان از مردم خواست که در این روند با حکومت همکاری جدی داشته باشند و در صورت برخورد با نیروهای اخلال‌گر از نیروهای امنیتی به هدف ایجاد امن و نظم و آرامش مردم دفاع نمایند.

نیک محمد نظری سخن‌گوی والی بدخشان به خبرگزاری نشانه گفت: «بیشتر سرقت‌ها، جرم‌های جنایی، خلاف‌ورزی‌ها، قانون‌شکنی‌ها و آزار و اذیت مردم   توسط کسانی صورت می‌گیرد که از موترهای شیشه‌سیاه استفاده می‌کنند، به همین دلیل حکومت محلی تصمیم گرفته است تا برای برقراری نظم اجتماعی موترها را از وجود شیشه‌های سیاه پاک‌سازی کنند.»

به گفتۀ سخن‌گوی والی بدخشان، گارنیزیون شهری به گونۀ جدی در تمام نقاط شهر ایست‌بازرسی ایجاد کرده است تا افزون بر پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل نیز جلوگیری کنند.

با این حال باشنده‌گان بدخشان با استقبال از این اقدام حکومت محلی بدخشان می‌گویند که همه‌ساله کمپاین پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه برگزار می‌شود، اما پس از چند روز توقف پیدا می‌کند.

به گفتۀ آنان این امر سبب شده است تا متخلفین برای چند روز محدود خود را پنهان نموده و سپس دوباره به حالت نخستین در شهر گشت و گذار نمایند.

رحیم‌الله یک‌تن از باشنده‌گان شهر فیض آباد می‌گوید که آنان از این اقدام حکومت استقبال می‌کنند، اما نسبت به ثمربخشی آن باورمند نیستند.

به گفتۀ وی تا زمانی‌که این روند به گونۀ جدی به پیش برده نشود و متخلفین به جزای اعمال‌شان نرسند، برقراری آرامش و مصونیت اجتماعی به‌دور از امکان است.

عبدالقدیر یک‌تن دیگر از باشنده‌گان بدخشان می‌گوید، از این‌که والی بدخشان این اقدام را با پاک‌کاری موترهای خود آغاز کرده است، برای‌شان امیدوار کننده است و آرزو دارند که  دیگران به تبعیت از وی اقدام به چنین کاری نموده و به وضعیت موجود در بدخشان نقطۀ پایان بگذارند.

به گفتۀ وی بسیاری از مردم به دلیل حضور تفنگ‌داران غیر مسؤل از سرمایه‌گذاری در این شهر فرار می‌کنند و شماری از افراد قانون‌شکن و مجرم به دلیل استفاده از موترهای شیشه‌سیاه پس از انجام عمل جرمی فرار نموده و قابل شناسایی نمی‌باشند.

وی می افزاید: «اگر نیروهای امنیتی بتوانند که افزون برجلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل، موترهای شیشه سیاه را پاک‌سازی کنند و این روند را تا آخر ادامه دهند، هیج مجرم از چنگ قانون فرار کرده نمی‌تواند.

سخن‌گوی والی بدخشان اما می‌گوید که ای‌‌بار تصمیم حکومت محلی این ولایت برای پایان دادن بر وضعیت موجود جدی است و در این مورد هیچ استثنایی قایل نیستند.

نظری می‌افزاید، تمام مسؤلان محلی و امنیتی روند پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه را از خود آغاز کرده اند و به گارنیزیون شهری که متشکل از ارتش ملی، امنیت ملی و پولیس ملی است، هدایت جدی داده شده است تا از هیچ‌گونه تلاش و برخورد قانونی با متخلفین فروگذاشت نکنند.

با آن‌که مقام‌های محلی بدخشان طی سال‌های گذشته هم‌واره از پاک‌سازی موترهای شیشه‌سیاه و جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسؤل سخن زده اند، اما هر بار دیده شده است که پس از چند روز محدود دوباره شهر شاهد حضور تفنگ‌داران و گشت‌زنی موترهای شیشه سیاه بوده است.

مقام‌های محلی بدخشان اما می‌گویند که این بار برای مبارزه با این وضعیت از مردم تعهد گرفته اند و به نیروهای امنیتی هدایت داده اند تا این روند را به صورت دوام‌دار دنبال نموده و با آنانی که از این امر سر باز می‌زنند ،برخورد جدی نمایند.