پلاستیک

کارزار «نه به پلاستیک» در ولایت جوزجان شدت گرفته است

مسوولان ریاست حفاظت از محیط زیست جوزجان می‌گویند که این اداره از یک ماه به این‌سو کارزار «نه به پلاستیک» را در این ولایت آغاز کرده است. به گفتۀ آنان، پس از گذشت یک ماه شمار زیادی از فعالان مدنی و باشنده‌گان ولایت جوزجان به این کارزار پیوسته‌اند.

خجسته قیام تلاش، رییس ادارۀ حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «ریاست حفاظت از محیط زیست برای نخستین بار به خاطر مصرف بیش از حد پلاستیک، کارزاری را در ولایت جوزجان به راه انداخت.» به گفتۀ بانو تلاش، هنوز مردم در کوچه و بازار دربارۀ ضررهای استفاده از پلاستیک اطلاعات کافی در دست ندارند. خانم تلاش می‌افزاید که پلاستیک سرطان‌زا است و باید برای اسباب جایگزین آن کار شود.

رییس ادارۀ حفاظت از محیط زیست ولایت جوزجان اضافه می‌کند که آنان نخستین بار به خاطر آگاهی‌دهی به سراغ خبازی‌ها رفته‌اند. به سخن او، ادارۀ محیط زیست به جای استفاده از پلاستیک، به خبازی‌ها استفاده از اخبار و کاغذ را پیشنهاد کرده است. بانو تلاش علاوه می‌کند که کارزار آنان تنها به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان محدود نمی‌شود، بلکه به ولسوالی‌های جوزجان نیز گسترش می‌یابد. خجسته قیام تلاش، می‌گوید که گروهی از دست‌اندرکاران این کارزار روز گذشته به ولسوالی آقچه رفتند و برای باشنده‌گان این ولسوالی خریطه‌های پارچه‌یی توزیع کرده‌اند.

خانم تلاش می‌گوید که آنان کارزار «نه به پلاستیک» را به شکل نمونه و آزمایشی آغاز کردند و امیدوارند که این کارزار در ولایت‌های دیگر کشور نیز گسترش یابد. به باور او، کارزار نه به لاستیک باید به کارزار ملی تبدیل شود.

در همین حال، قلیچ ارسلان، فعال مدنی در ولایت جوزجان می‌گوید که با آغاز کارزار نه به پلاستیک، تغییرات زیادی در خبازی‌ها در ولایت جوزجان به میان آمده است. او می‌افزاید که حالا بیش‌تر خبازی‌ها دیگر از پلاستیک استفاده نمی‌کنند. رحیم‌الله، یکی از خبازان شهر شبرغان می‌گوید: «مردم هنوز هم دوست دارند نان را در پلاستیک ببرند، اما ما از کاغذ استفاده می‌کنیم.» رحیم‌الله در ادامه می‌افزاید که نان گرم و داغ در پلاستیک از یک‌سو به «خمیر» تبدیل می‌شود و از سوی دیگر به صحت انسان مضر است.

مسوولان ریاست حفاظت از محیط زیست در ولایت جوزجان از استقبال مردم از کارزار نه به پلاستیک خوش‌بین‌ هستند و این کارزار را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ادارۀ شان می‌دانند. آنان از رسانه‌ها نیز می‌خواهند که در قسمت آگاهی‌دهی از این کارزار، ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت جوزجان را یاری رسانند.