تتت

کمک به بیجاشده‌گان در جوزجان؛ 20 خانواده ابزار نجاری، فلزکاری و خیاطی دریافت کردند

محمدجان آریا

04 April 2020

ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان به همکاری موسسه‌های کمک کننده برای بیست خانوادۀ بیجاشده در شهر شبرغان وسایل کار توزیع کرد. این وسایل شامل ماشین‌های خیاطی، فلزکاری و ابزار نجاری است. خانواده‌هایی که این کمک را دریافت کرده‌اند، ابراز امیدواری می‌کنند که وضع اقتصادی شان بهبود خواهد یافت.

عبدالمالک رستمی، رییس امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان در ولایت جوزجان امروز شنبه، شانزدهم حمل در صحبت با خبرگزاری نشانه گفت که اعضای این بیست خانواده قبلاً یک دورۀ آموزشی حرفه‌یی را برای مدت شش ماه سپری کرده‌اند. آقای رستمی افزود که موسسۀ «GIZ» آلمان و موسسۀ «Union Aid» به این خانواده‌ها حرفۀ نجاری، فلزکاری و خیاطی را آموزش داده است. به گفتۀ او اکنون برای هرکدام آنان ابزار جداگانه کار به ارزش بیست ‌هزار افغانی توزیع شد تا بتوانند خانواده‌های شان را به خودکفایی اقتصادی برسانند.

عبدالمالک رستمی گفت: «در پهلوی توزیع وسایل برای آموزش‌دیده‌گان، ماهانه در جریان کار برای هر کدام آنان مبلغ چهار هزار افغانی معاش نیز داده خواهد شد.» به سخن او، ریاست امور مهاجرین تلاش دارد که برای فروش کالاهای این خانواده‌‌ها در جوزجان و ولایت‌های همجوار بازاریابی کند.

با این حال، بیجاشده‌گانی که این ابزار کار را به دست آورده‌اند از آموزش و فراهم شدن زمینه کار برای شان استقبال می‌کنند. محمدشریف یکی از جنگ‌زده‌های ولسوالی درزاب ولایت جوزجان است که یک دورۀ آموزش حرفه‌یی را سپری کرده و امروز ابزار کار برایش توزیع شد. او می‌گوید: «جنگ باعث شد که ما از ولسوالی درزاب فرار کنیم و به شهر شبرغان بیایم و اینجا شش ماه در بخش نجاری آموزش دیدم و حالا می‌توانم دکان باز کنم و کار خود را شروع کنم.» محمد شریف نان‌آور هفت عضو یک خانواده است. او  ابراز امیدواری می‌کند که با گشایش یک دکان نجاری در اقتصاد خانواده‌اش تغییرات مثبت به وجود بیاورد.

عبدالخبیر یکی دیگر از آموزش‌دیده‌گان این برنامه است که در بخش فلزکاری آموزش دیده است. او می‌گوید: «من خودم دکان‌ فلزکاری باز کرده‌ام و روزانه بین 300 تا 500 افغانی عاید دارم.» این بیجاشده، برگزاری یک دورۀ آموزش حرفه‌یی را برایش سودمند عنوان کرد و افزود، امیدوار هستم این برنامه برای همۀ بیجاشده‌گان و کسانی که از جنگ متضرر شده اند، برگزار شود تا از فقر رهایی یابند.

ریاست مهاجرین ولایت جوزجان هر از چندی برای خانواده های جنگ‌زده و بیجاشده کمک می کند. چندی پیش این ریاست در همکاری با موسسه‌های «GIZ» و «Union Aid» برای چهل خانواده ابزار پشم‌ریسی توزیع کرد. بیش‌تر این کمک‌ها به زنان جنگ‌زده صورت می‌گیرد.

شهر شبرغان در شمال کشور یکی از مناطق نسبتاً امن برای جنگ‌زده‌های مناطق شمال کشور است. شمار قابل ملاحظۀ بیجاشده‌گان داخلی و خانواده‌های متضرر از جنگ از ولایت‌های همجوار به این شهر پناه آورده‌اند. بر اساس آمار ریاست امور مهاجرین، درحال حاضر بیش از ده‌هزار بیجاشده در شهر شبرغان زنده‌گی می‌کنند. بیش‌تر این بیجاشده‌گان در زیر خیمه‌ها هستند.