کمک جوزجان

کمک پول نقد به خانواده‌های جنگ‌زده در ولایت جوزجان

مسوولان ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ولایت جوزجان می‌گویند که دفتر «اکتید» در همکاری با این ریاست به 554 خانوادۀ جنگ‌زده و به شدت نیازمند پول نقد کمک کرده است. به سخن آنان اما 364 خانوادۀ دیگر هیچ کمک نقدی دریافت نکرده‌اند.

محسن مهجور، مسوول بخش حالت اضطرار در ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ولایت جوزجان امروز (چهارشنبه، چهارم سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «دفتر اکتید با مشوره و همکاری ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ولایت جوزجان برای هر خانوادۀ جنگ‌زده مبلغ 9هزار افغانی پول نقد کمک کرده است.» آقای مهجور می‌افزاید که نزدیک به یک ماه پیش، شماری از خانواده‌ها بر اثر جنگ میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی از ولسوالی‌های مردیان و منگجیک به مرکز ولسوالی آقچه و شهر شبرغان بی‌جا شده‌اند. به سخن او، طبق بررسی ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، 918 خانوادۀ جنگ‌زده در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.

محسن مهجور اضافه می‌کند که دفتر اکتید به 554 خانواده پول نقد کمک کرده است. اکتید یک موسسۀ غیر دولتی است که برای رشد ظرفیت در ولایت‌های شمال کشور فعالیت دارد. مسوول بخش حالت اضطرار در ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ولایت جوزجان خاطرنشان می‌سازد که ریاست امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان ولایت جوزجان انتظار دارد  دفاتر همکار و کمک‌کنندۀ دیگر به 364 خانوادۀ باقی مانده کمک کنند.

نورالله قُل، یکی از بی‌جاشده‌گان ولسوالی مردیان ولایت جوزجان می‌گوید: «ما در روستای جنگل آریغ قالین می‌بافتیم و گندم کِشت می‌کردیم اما یک ماه پیش وقتی جنگ شروع شد، گندم‌های ما سوخت و ما مجبور شدیم که فرار کنیم.» او در ادامه اضافه می‌کند که خانوادۀ او اکنون در یکی از صنف‌های درسی یک مکتب در ولسوالی آقچه زنده‌گی می‌کند. نورالله می‌افزاید، از این‌که مسیر راه از مرکز این ولسوالی تا روستای آنان ماین‌ فرش شده است، او نمی‌تواند به خانه خود برگردد.

بر اساس گزارش مقام ولایت جوزجان، حدود یک ماه پیش درگیری‌های مسلحانه میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های مردیان و منگجیک سبب شده است که بیش از دو هزار خانواده از مناطق‌شان بی‌جا شوند. اکنون شماری از این خانواده‌ها در مکاتب و شمار دیگری زیر خیمه‌ها در شهر شبرغان و ولسوالی آقچه زنده‌گی می‌کنند.