WhatsApp Image 2020-01-02 at 11.25.02 AM

کنفرانس بیداری ملی با حضور جوانان هژده ولایت، در نیمروز برگزار شد

عرفان برزگر

02 January 2020

برنامۀ وطندار به منظور تقویت روابط میان اقوام مختلف کشور، بحث روی فرهنگ‌ها، ارزش‌های کشور و تشخیص، تعریف و رسمیت بخشیدن به تنوع فرهنگی‌اجتماعی شکل گرفته است.

کنفرانس بیداری ملی با حضور جوانان و فرهنگیان هژده ولایت کشور امروز پنج‌شنبه در ولایت نیمروز در غرب کشور برگزار شد.

این کنفرانس از سوی برنامۀ «وطندار» ریاست حمایت‌های مردمی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی کشور راه‌اندازی شده تا روی ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ولایات مختلف کشور بحث شود.

ولایت نمیروز از دو روز به این‌سو مهمان‌دار دست‌کم صد تن جوانان از ولایات مختلف کشور است تا روی ارزش‌های مناطق مختلف کشور بحث و گفتگو صورت گیرد.

جوانان پسر و دختر که در این برنامه اشتراک کرده‌اند، در کنفرانس بیداری ملی در مورد وِیژه‌گی‌های ولایات‌شان بحث کردند. قرار است اعضای برنامۀ وطندار از مناطق و ارزش‌های باستانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ولایت نیمروز دیدار کنند.

حیات‌الله حمیدی باشندۀ ولایت ننگرهار که در برنامۀ وطندار اشتراک کرده است، این برنامه را برای گسترش فرهنگ‌های مختلف و ارزش‌های ولایات کشور موثر می‌داند. آقای حمیدی می‌گوید، جوانان از مناطق شرقی، شمالی، مرکزی و جنوبی کشور در این برنامه اشتراک کرده‌اند که می‌تواند با تبادل نظر وشریک‌سازی مشخصه‌های محلی‌شان در این برنامه، برای راه دراز ملت شدن کمک کند.

برنامۀ وطندار به منظور تقویت روابط میان اقوام مختلف کشور، بحث روی فرهنگ‌ها، ارزش‌های کشور و تشخیص، تعریف و رسمیت بخشیدن به تنوع فرهنگی‌اجتماعی شکل گرفته است.

بشیر احمد بشار باشندۀ ولایت تخار نیز یکی از اشتراک کننده‌گان برنامۀ وطندار است. آقای بشار می‌گوید:« برای نخستین‌بار در چنین برنامۀ ارزشمند اشتراک کردم، گذشته از تبادل فرهنگ و ارزش‌های محلی، این برنامه می‌تواند در معرفی ارزش‌های ولایت میزبان نیز کمک کند.»

وفا سمندر مشاور ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی کشور در کنفرانس بیداری ملی برنامۀ وطندار، صحبت کرد و گفت:« راه‌اندازی این برنامه را موثر و پردست‌آورد می‌دانم.»

به گفتۀ آقای سمندر، ادامۀ این برنامه در تحکیم روابط میان مردم افغانستان و آسان‌سازی روند ملت شدن در کشور کمک شایان خواهد کرد.

غلام حضرت وفا نمایندۀ ریاست حمایت‌های مردمی که در کنفرانس بیداری ملی برنامۀ وطندار صحبت کرد، گفت که این برنامه قبل از این در حوزۀ شمال و شرق کشور راه‌اندازی شده بود، اینک در تازه‌ترین مورد در نیمروز برگزار شده است و این اداره متعهد به کار دوامدار برای روند ملت‌سازی است.

قبل از این شش دوره کنفرانس بیداری ملی برنامۀ وطندار در نقاط مختلف کشور برگزار شده است. هفتمین دور این کنفرانس در ولایت نیمروز برگزار شد.