WhatsApp Image 2020-01-07 at 3.34.17 PM

کنفرانس علمی جلوگیری از آلوده‌گی هوا در تخار برگزار شد

عرفان برزگر

07 January 2020

موسسۀ رشد و توسعۀ زنان که تازه در ولایت تخار به فعالیت آغاز کرده، نخستین روزهای فعالیتش را با برگزاری کنفرانسی در خصوص محیط زیست آغاز کرده است.

این کنفرانس امروز در شهر تالقان زیر نام «جلوگیری از آلوده‌گی هوا و اضرار استفاده از پلاستیک، راه‌اندازی شده بود که در آن شهروندان تالقان، استادان دانشگاه، و کارشناسان محیط‌ زیست اشتراک کرده در مورد اهمیت محیط‌‌ زیست بحث نمودند.

فرید نیکپور متتخصص محیط زیست و رییس ادارۀ مبارزه با حوادث در تخار که امروز در کنفرانس جلوگیری از آلوده‌گی هوا صحبت می‌کرد، در مورد ارزش محیط زیست و راه‌های جلوگیری از آلوده‌گی هوا، بحث‌های تخنیکی و علمی را راه انداخت. قرار است که مباحث محیط زیستی از سوی این موسسه در چندین مورد دیگر نیز راه‌اندازی گردد و راه‌های سالم ماندن محیط زیست را جستجو کنند.

هرچند فرید نیکپور متخصص محیط زیست در تخار از مدت‌ها به این‌سو به گونۀ رضا کار فعالیت‌های محیط زیستی انجام می‌دهد، اما در یک‌سال اخیر پس از به عهده گرفتن مسوولیت ادارۀ مبارزه با حوادث تخار، برنامه‌هایی را نیز برای سالم ماندن محیط زیست روی دست گرفته است.

به باور این متخصص محیط زیست، حوادث طبیعی که خسارات هنگفت مالی و جانی به جای می‌گذارد، ناشی از بی‌مهری انسان‌ها با طبیعت و محیط زیست است.

به باور آقای نیکپور احیای دوبارۀ طبیعت و حیات وحش می‌تواند در برقراری محیط زیست و سلامتی انسان‌ها نقش مهم و ارزنده داشته باشد.

نظیفه شریفی مسوول موسسۀ رشد و توسعۀ زنان، هدف برگزاری این کنفرانس را آگاهی‌دهی برای مردم در مورد محیط زیست و اهمیت آن می‌خواند.

بانو شریفی می‌گوید، این کنفرانس زمینۀ بحث و تبادل‌نظر در مورد محیط زیست را فراهم ساخت. او اظهار امیدواری می‌کند که با ایجاد یک گروه از جوانان، این داعیه را گسترش داده و برای تقویت محیط زیست سالم کار کند.

موسسۀ رشد و توسعۀ زنان که به منظور حمایت از زنان و اجرای برنامه‌هایی در خصوص ظرفیت‌سازی زنان در تخار ایجاد شده، پس از ختم این کنفرانس با قطع نوار به گونۀ رسمی افتتاح شد.

هرچند، تخار از آب و هوای مناسب و گوارای به تناسب دیگر ولایات کشور برخورد دار است، اما استفادۀ غیر ضروری از پلاستیک، بی‌توجهی به پاکی محیط و آب، و چندین عامل دیگر دست به دست هم داده؛ سبب آلوده‌گی و ناپاکی محیطی در شهر تالقان شده است.