IMG-20200301-WA0040

گرامی‌داشت از روز ملی سرباز در بدخشان

neshananews

02 March 2020

از روز ملی سرباز طی همایش با شکوهی با حضور داشت مقام‌های محلی و امنیتی، علمای دینی، فرماند‌ه‌هان جهادی، اعضای جامعۀ مدنی، رییس‌های نواحی، جوانان و زنان در شهر فیض آباد مرکز این ولایت گرامی‌داشت به‌عمل آمد.

باشندگان بدخشان ضمن اعلام حمایت از نیروهای امنیتی با اهدای دسته‌های گل از شهامت و فداکاری این نیروها در امر مبارزه با دهشت افگنی، سرکوب دشمنان مردم افغانستان و تأمین امنیت تقدیر نمودند.

محمد ذکریا سودا، والی بدخشان در این مراسم ضمن تبریکی روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، نقش آنان را در سرکوب مخالفین حکومت، تأمین امنیت، حفظ جان و مال مردم، حراست از حاکمیت ملی برجسته دانسته و اطمینان داد که حکومت محلی این ولایت، از تمامی امکانات دست داشته برای پشتیبانی و بسیج این نیروها در امر مبارزه با هراس افگنی استفاده می‌کند.

والی بدخشان با اشاره به دست آوردهای نیروهای امنیتی ودفاعی درولایت بدخشان افزود که این نیروها با حمایت قاطع مردم بدخشان ام‌سال توانستند که سه ولسوالی را در این ولایت از کنترل طالبان بیرون کنند و به دشمنان مردم افغانستان ضربات کوبنده وارد نمایند.

آقای سودا، با استقبال از امضای توافق‌نامۀ صلح میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان گفت، آنان امیدواراند که امضای این توافق نامه سرآغاز صلح دائمی و ختم جنگ در افغانستان باشد.

اسدالله محمدی، فرمانده پولیس بدخشان گفت که نیروهای امنیتی طی این همه سال برای دفاع از ارزش‌های ملی و اسلامی قربانی‌های بی‌شماری داده‌اند و از این پس هم با تمام توان در جهت مبارزه با دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان و تأمین امنیت می‌رزمند.

فرمانده پولیس بدخشان با بیان این مطلب که نیروهای امنیتی طی سال جاری در امر مبارزه با هراس افگنی شاهد دست آوردهای بزرگ بوده‌اند، از مردم این ولایت خواست که با نیروهای امنیتی همکاری جدی داشته و  از این نیروها در جهت رسیدن به اهداف نهایی‌شان که همانا تأمین امنیت و صلح و ثبات دائمی در افغانستان است حمایت نمایند.

آقای محمدی، افزود که در سال جاری نیروهای شجاع امنیتی مؤفق شدند تا سه ولسوالی بدخشان را که برای سال‌های طولانی در کنترل گروه طالبان بود از تصرف این گروه بیرون کنند و اکنون به روند جاری گفت‌وگوهای صلح چشم امید بسته‌اند تا به این داستان طولانی جنگ افغانستان نقطۀ پایان گذاشته شود.

وی تصریح کرد که نیروهای امنیتی در تمام شرایط در کنار مردم افغانستان قرار دارند و برای دفاع از این کشور آمادۀ قربانی‌اند و به هیچ گروهی اجازۀ دهشت افگنی و برهم زدن امنیت مردم را نمی‌دهند.

حقداد شریفی، یکتن از فعالان حقوق بشر در حاشیۀ محفل گرامی‌داشت از روز ملی سرباز گفت: «نزدیک به دو دهه می‌شود که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بخاطر حفظ امنیت مردم ، دفاع از سرحدات و خاک افغانستان مبارزه کرده‌اند که شهامت، فداکاری، رشادت و قهرمانی‌های این نیروها را مردم فراموش نمی‌کنند.»

به گفتۀ وی دست آوردهای نزدیک به دو دهۀ پسین در زمینۀ تحقق ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری در پی مبارزات و مجاهدت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بدست آمده‌اند و نیروهای دفاعی و امنیتی برای تحقق این ارزش‌ها قربانی‎های بی‌شماری داده‌اند.

آقای شریفی، بر حفظ دست‌آوردهای نیروهای امنیتی تاکیده کرده می‌گوید: «امیدوارم دست آوردهای نیروهای دفاعی و امنیتی  تحت تاثیر گفتگوهای صلح قرار نگرفته و باید این ارزش‌ها حفظ شوند گسترش پیدا کنند و تقویت گردند.»

محمد اسماعیل سامی، یکتن از فعالان مدنی بدخشان هم می‌گوید، همان‌گونه حکومت افغانستان با حمایت نیروهای امنیتی در زمینۀ دست‌یابی و تحقق ارزش‌های مدرن و مدنی به دست آوردهای بزرگی نایل آمده است، امروز در روند گفت‌گوهای صلح، با حفظ این ارزش‌ها باید تعهد خود را در پاس‌داری از خون شهدای نیروهای امنیتی برای تحقق ارزش‌های اسلامی، دموکراتیک و حقوق بشری به اثبات برساند.

روز ملی سرباز، یک روز پس از امضای موافقت‌نامۀ صلح میان ایالات متحدۀ امریکا و گروه طالبان در بدخشان برگزار شد؛ سخنرانان در این نشست ضمن استقبال از امضای این موافقت‌نامه، از جامعۀ جهانی، کشورهای زیدخل در روند صلح  و حکومت افغانستان می‌خواهند که ارزش‌های بدست آمده طی نزدیک به دو دهۀ اخیر را زیر سایۀ صلح قربانی نکنند.

به گفتۀ آنان، نظام جمهوریت و حکومت برخواسته از رای مردم، قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی‌های اساسی به ویژه آزادی بیان از عمده‌ترین دست آورد نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور می‌باشد که در دفاع از این ارزش‌ها، همان‌گونه که هزاران سرباز قربانی شده اند، آنان نیز آمادۀ قربانی‌اند.

شهروندان بدخشان می‌گویند که آنان به توانایی نیروهای امنیتی کشور باور کامل دارند و برای مبارزه با هراس افگنی و دفاع از ارزش‎‌های ملی و اسلامی در کنار آنان قرار دارند.