انجمن

گشایش انجمن افغانستان و آسیای میانه در ولایت بلخ

نماینده‌گی ساحه‌یی انجمن افغانستان و آسیای میانه که مسوول آن یکی از بانوان ولایت بلخ است، طی محفلی با حضور فرهنگیان و مسوولان ولایت بلخ در شهر مزارشریف گشایش یافت. مسوولان انجمن افغانستان و آسیای میانه هدف از گشایش دفتر ولایتی این انجمن را در بلخ، ارایۀ خدمات رایگان به متقاضیان پناهنده‌گی در داخل افغانستان و همچنان ارتباط و آموزش زبان برای پناهنده‌گان بیرون از کشور عنوان می‌کنند.

نوریه نجفی‌زاده، مسوول ساحه‌یی انجمن افغانستان و آسیای میانه در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «انجمن افغانستان و آسیای میانه در بخش‌های داد‌وستدهای فرهنگی، تبادل تجارب علمی میان استادان دانشگاه، سفرهای علمی – پژوهشی میان دانش‌جویان دانشگاه‌های افغانستان، آسیای میانه و کشورهای اروپایی کار می‌کند.» خانم نجفی‌زاده می‌افزاید که بخش دیگری از خدمات رایگان انجمن افغانستان و آسیای میانه، آموزش زبان، برگزاری کورس‌های آموزشی کمپیوتر و فن‌ سخنرانی برای افراد نیازمند است. او اضافه می‌کند که این نهاد مدنی همچنان برای نیازمندان و جوانان مشورت‌های حقوقی و تحصیلی می‌دهد.

انجمن افغانستان و آسیای میانه حدود 20 سال پیش در سال 2001 میلادی در شهر لندن، پایتخت کشور انگلستان به شکل رضاکار توسط پناه‌جویان جوان افغانستان، آسیای میانه و شماری از جوانان در داخل افغانستان شکل گرفت. خانم نجفی‌زاده خاطرنشان می‌سازد که اکنون شماری از شهروندان بریتانیا به خصوص جوانان انگلیس نیز عضویت این انجمن را دارند. نماینده‌گی این انجمن هفت سال پیش در سال 2014 میلادی در کابل گشایش یافت و اکنون نماینده‌گی ساحه‌یی آن با مسوولیت یک بانو در ولایت بلخ گشایش یافته است.

مسوول انجمن افغانستان و آسیای میانه خواهان حمایت مردم از این انجمن است و از نهادهای دولتی در ولایت بلخ می‌خواهد که کارهای رضاکارانۀ این انجمن را نظارت کنند و در کنار این انجمن بیستند. مسوولان این انجمن می‌گویند که تلاش دارند پُل ارتباطی به خاطر اخذ بورسیه‌های تحصیلی و تبادل تجارب‌ علمی میان دانشگاه‌ها، مکاتب، استادان، دانش‌جویان و دانش‌آموزان کشورهای اروپایی، آسیای میانه و افغانستان باشند.