IMG_8618[586]

برگزاری گفتمان ملی حکومت‌داری در بدخشان

عرفان برزگر

25 November 2019

این کنفرانس امروز دوشنبه در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، آغاز شده و تا دو روز دوام خواهد کرد.

کنفرانس علمی حکومت‌داری محلی، به منظور شناسایی چالش‌های محلی، راه‌های بیرون رفت از بن‌بست‌ها و چالش‌های حکومت‌داری محلی را به بررسی می‌گیرد. این کنفرانس با حضورداشت آقای عبدالمتین بیک رییس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و والیان غور، بدخشان، تخار، ننگرهار، هلمند، دایکندی و پروان؛ فعالین مدنی ولایات شمال‌شرق و استادان دانشگاه برگزار شده و طرح‌های بهتر برای حکومتداری را به بررسی می گیرند.

در این کنفرانس طرح‌های فعالین مدنی و استادان دانشگاه از چهار ولایت شمال‌شرقی کشور، مطرح  و در مورد آن بحث خواهد شد. قرار است طرح‌های بهتر به منظور حکومت‌داری محلی شناسایی و برای طرح قانون ادارات محلی، به کار گرفته شود.

حامد “کریمی” رییس پالیسی و پلان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، می‌گوید:

“دو هزار طرح از سرتا سر کشور در مورد حکومت‌داری خوب، جمع‌آوری می‌گردد و از این میان 24 طرح بهتر شناسایی و برای قانون‌گذاری استفاده خواهد شد”

آقای کریمی می‌گوید، هدف از برگزاری کنفرانس‌های علمی در زون شمال‌شرق کشور، شناسایی طرح‌های بهتر در راستای حکومت‌داری محلی است.

سعید احمد “خاموش” سرپرست معینیت پالیسی و پلان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، می‌گوید:

“تمرکز صلاحیت‌ها در مرکز کشور سبب مشکلات در حکومت‌داری محلی شده، و پس از این صلاحیت در اجرای پروژه‌های زیربنایی در سطح ولسوالی‌ها، به ولسوالان تفویض می‌شود، تا در مشوره با مردم محل به برطرف‌سازی آن اقدام صورت گیرد”

آقای خاموش می‌افزاید، قانون شورای‌های محلی  و قانون شهرداری‌ها که شامل شهرداری‌ها،شورا های ولایتی و شورا های قریه می‌شود ترتیب شده که در انکشاف محلات، جمع‌آوری عواید و خدمات شهری موثر خواهد بود.

رییس ارگان‌های محلی اضافه نمود که پایگاه‌های مهم و بزرگ طالبان در بدخشان، تخار، کندز، بغلان و ننگرهار از سوی نیروهای امنیتی‌دفاعی از بین برده شده و به این اساس چالش‌های جدی فرا راه حکومت‌داری خوب، در حال برطرف شدن است.

عبدالمتین “بیک” رییس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی که در این کنفرانس سخن می‌زد، بیان داشت:

“در 5 سال گذشته فرصت‌های بزرگ در راستای حکومت‌داری از دست رفته، جنگ و نا امنی‌ها سبب ایجاد چالش در راستای عرضۀ خدمات بهتر از سوی حکومت شده است”

رییس ارگان‌های محلی اضافه نمود که پایگاه‌های مهم و بزرگ طالبان در بدخشان، تخار، کندز، بغلان و ننگرهار از سوی نیروهای امنیتی‌دفاعی از بین برده شده و به این اساس چالش‌های جدی فرا راه حکومت‌داری خوب، در حال برطرف شدن است.

عبدالمتین “بیک” اظهار می‌دارد، نقشۀ راه از سوی رییس جمهور طرح شده و برای ده سال آینده حکومت‌داری محلی، یک سند بهتر و ارزنده است. او از ایجاد همکاری میان مردم  و حکومت، صحبت می‌کند و می‌افزاید: برگزاری گفتمان‌های علمی و تخنیکی به منظور نقد چالش‌ها، نارسایی‌ها و پیشنهادات برای حکومت‌داری محلی، مهم و ارزنده است.

رییس ارگان‌های محلی افزود: در طرح جدید، صلاحیت‌های حکومت‌داری به محلات انتقال میابد تا نیازمندی‌های مردم در محلات شناسایی و بر طرف گردد. بر این اساس پروژه‌ها به صورت یکسان در سر تا سر کشور عملی خواهد شد.

 عبدالحق “شفق” والی تخار، نیز می‌گوید، باید مرکز پلان‌سازی توحید شود، تا بتواند که نیازمندی‌ها به صورت درست شناسایی و عملی شوند. آقای شفق می‌افزاید، باید به روستاها بیشتر اهمیت داده شود، آنان نیز در تصمیم‌گیری سهم داشته باشند تا روستایی‌ها تشخیص داده شود و به اساس آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد. چیزی که تا هنوز صورت نگرفته و یا به آن توجه نشده است.

حکومت افغانستان، از طریق نقشه راه حکومت‌داری محلی، می‌خواهد با تقویت ادارات محلی و صلاحیت‌دهی به واحد دوم و سوم نقش و مشارکت مردم را در حکومت‌داری بیشتر سازد. و از این طریق مردم نسبت به حکومت و حکومت‌داری، حس مالکیت نموده و در بخش‌های مختلف همکاری نزدیک داشته باشد.

پیش از این دو کنفرانس علمی حکومت‌داری بهتر، در ولایت‌های هرات و بامیان راه‌اندازی شده و این سومین کنفرانس علمی حکومت‌داری بهتر در بدخشان است. مقامات حکومت مرکزی می‌گویند:

” راه‌اندازی کنفرانس‌های علمی در ولایات و محلات بیشتر می‌شود تا نیازمندی‌های مردم و چالش‌های حکومت‌داری، شناسایی و راه حل بهتر برای آن سنجیده شود”