2278459

یورش تفنگ‌داران غیر مسوول بالای پولیس چاه‌آب

عرفان برزگر

30 November 2019

روز گذشته پولیس تخار اعلام کرد که یک باشندۀ شهرستان چاه‌آب را به نام تاج‌الدین به اتهام آدم‌کشی، باج‌گیری و دزدی بازداشت کرده است. در اعلامیۀِ پولیس تخار آمده بود که این فرد چندین تن از باشنده‌گان چاه‌آب را به قتل رسانده و از بازار شهرستان چاه‌آب بازداشت شده است.

پس از گرفتاری این فرد که گفته می‌شود مربوط به گروه اصل‌الدین، تفنگ‌دار غیر مسوول در شهرستان چاه‌آب می‌شود؛ تفنگ‌داران غیر مسوول بالای پولیس حمله کرده اند.

یک باشندۀ شهرستان چاه‌آب که نمی‌خواهد از او نام برده شود، به خبرگزاری نشانه می‌گوید:

از ناوقت روز گذشته تا اکنون درگیری شدید در میان بازار چاه‌آب جریان دارد.

به گفتۀ او بازار ولسوالی در پی این درگیری بسته شده و مردم هم نمی‌توانند از خانه‌های شان بیرون شوند.

به گفتۀ منبع؛ تفنگ‌داران غیر مسوول در برابر پولیس از سلاح سنگین کار می‌گیرند و شماری از خانه‌های مردم در مرکز شهر زیر خم‌پارۀ تفنگ‌داران غیر مسوول تخریب شده است.

تاج‌الدین به اتهام باج‌گیری، دزدی و آدم‌کشی در بازداشت پولیس چاه‌آب به سر می‌برد

پولیس تخار این رویداد را تایید می‌کند

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخار می‌گوید: “پس از بازداشت یک فرد متهم به قتل و آزار و اذیت مردم، تفنگ‌داران غیر مسوول مربوط به اصل‌الدین، بالای فرماندهی پولیس حمله کرده اند، اکنون درگیری شدید در اطراف فرماندهی پولیس جریان دارد.”

سخنگوی پولیس تخار می‌افزاید، تفنگ‌داران غیر مسوول خواستار آزادی تاج‌الدین شده‌ بودند که از سوی پولیس به اتهام قتل و چندین جنایت دیگر باز داشت شده بود، و پس از آن‌که خواست‌شان از سوی پولیس رد شد، بالای پولیس یورش بردند.

آقای اسیر می‌گوید، نیروهای پولیس در این درگیری تلفات ندارند، ولی به دلیل درگیری شدید جزییات بیشتر از تلفات و  خسارات در بازار چاه‌آب هنوز در اختیار پولیس قرار نگرفته است.

دو گروه غیر مسوول از چندین سال به این‌سو در شهرستان چاه‌آب  با هم درگیر اند و گاه‌گاهی با پولیس نیز وارد جنگ می‌شوند