IMG-20210706-WA0004

یک آزمایشگاه تولید اسپان سمارق در جوزجان گشایش یافت

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در جوزجان از گشایش یک آزمایشگاه تولید اسپان سمارق خبر می‌دهند. ایجاد این آزمایشگاه حدود سه میلیون افغانی هزینه برداشته است. این آزمایشگاه از سوی موسسۀ خیریۀ همکار «P.R.B» با کمک مالی وزارت توسعه و اقتصاد کشور آلمان در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان ساخته شده است. ساخت این آزمایشگاه از زیرمجموعۀ برنامه‌های مصونیت غذایی و توان‌مندسازی اقتصادی زنان برای زنان زراعت‌پیشۀ جوزجان است.
شفیق‌الله تلاش، سرپرست ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در جوزجان به خبرگزاری نشانه می‌گوید که از این پس، اسپان سمارق مورد نیاز برای زنان زراعت‌پیشۀ این ولایت در این آزمایشگاه تولید می‌شود. آقای تلاش می‌افزاید که در حال حاضر حدود ۳۸۰ زن در جوزجان در بخش کشت و پرورش گیاه سمارق مصروف هستند.
موسسۀ خیریۀ «P.R.B» به تازه‌گی وسایل کشت و پرورش گیاه سمارق را به کشاورزان زن در این ولایت توزیع کرده است. سرپرست ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در جوزجان بیان می‌کند که این برنامه به منظور توان‌مندسازی اقتصادی خانواده‌ها و زنان روی دست گرفته شده است.

آزمایشگاه تولید اسپان سمارق در جوزجان

سرپرست ریاست زراعت در جوزجان توضیح می‌دهد که این آزمایشگاه می‌تواند برای ولایت‌های بلخ، فاریاب و سرپل نیز اسپان سمارق تولید کند. از این پیش، اسپان اصلاح‌شدۀ سمارق برای کشت از ولایت ننگرهار به جوزجان وارد می‌شد. کشت و پرورش گیاه سمارق شغل تازۀ زنان روستایی در ولایت جوزجان است.
در حال حاضر هر کیلو گیاه سمارق در بازار شهر شبرغان به ارزش حدود ۲۰۰ افغانی به فروش می‌رسد. این در حالی است که هر کیلوگرام گیاه سمارق در ولایت‌های همجوار جوزجان به ویژه در شهر مزارشریف حدود ۵۰۰ افغانی به فروش می‌رسد.
ترویج کشت و مصرف سمارق در ولایت جوزجان کار تازه‌یی دانسته می‌شود. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری با همکاری موسسه‌های غیردولتی از پنج سال به این‌سو مصروف ترویج کشت و پرورش این گیاه در جوزجان هستند. تلاش‌ها بر این است که زنان زراعت‌پیشه از طریق کشت این گیاه به خودکفایی اقتصادی برسند. بر بنیاد گزارش دفتر «P.R.B» همه‌ساله حدود 2 هزار و 500 کیلوگرام سمارق در ولایت جوزجان کشت و به بازار عرضه می‌شود.