1095781

یک گروه ده‌نفری طالبان در بدخشان به روند صلح پیوستند

مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند که در پی فعالیت نیروهای امنیت ملی و تلاش‌های اعضای شورای ولایتی یک گروه ده‌نفری طالبان با فرماندهی خلیل یک‌تن از فرماندهان مشهور این گروه با سلاح و تجهیزات‌شان به روند صلح پیوسته اند.

ثناءالله روحانی، سخن‌‎گوی فرماندهی پولیس بدخشان به خبرگزاری نشانه می‌گوید:« خلیل یک‌تن از فرماندهان کلیدی گروه طالبان بود که با پیوستن آن، صفوف این گروه تضعیف شده و قرار است شمار دیگر از افراد گروه طالبان به روند صلح بپیوندند.»

به گفتۀ روحانی از آغاز عملیات‌های تصفیه‌یی تا اکنون که دو ماه سپری می‌شود و هنوزهم ادامه دارد، بیش از 250 تن از افراد مربوط به این گروه از ولسوالی‌های جرم، وردوج و یمگان به روند صلح پیوسته‌اند.

سخنگوی فرماندهی پولیس بدخشان می‌افزاید که در نتیجۀ عملیات تصفیه‌یی بیش از 250 تن از افراد گروه طالبان به شمول تروریستان خارجی کشته و بیش از 250 تن دیگر شان به روند صلح پیوستند و این روند هم‌چنان ادامه دارد.

احمد جاوید مجددی، عضوی شورای ولایتی بدخشان می‌گوید که از آغاز عملیات تصفیه‌یی در این ولایت با پیوستن این گروه به روند صلح تا اکنون 90 تن از افراد گروه طالبان تنها از دو ولسوالی بدخشان «جرم و یمگان» به روند صلح یکجا شده اند و تلاش‌هایی برای کشانیدن پای دیگر مخالفان نیز ادامه دارد.

خلیل فرماندۀ طالبان که تازه به روند صلح پیوسته است می‌گوید :« وقتی دیدیم که رهبران طالبان با امریکایی‌ها گفت‌وگو می‌کنند و با حکومت افغانستان گفت‌وگو نمی‌کنند، تصمیم گرفتیم که این گروه را ترک کنیم.»

به گفتۀ خلیل هم اکنون در میان گروه طالبان چند دسته‌گی ایجاد شده است و شمار زیادی از افراد این گروه از جنگ و بی‌عدالتی‌هایی که وجود دارد خسته شده اند و در صورت فراهم شدن فرصت مساعد به روند صلح یک‌جا می‌شوند.

ملا نصیر یک‌تن از سروگرو‌های طالبان در بدخشان می‌گوید که انگیزۀ پیوستن او به پروسۀ صلح بی‌عدالتی‌ها و پیمان شکنی‌هایی فرماندهان این گروه در بدخشان بوده است.

به گفتۀ وی گروه طالبان برای جهاد نه بلکه برای تحقق اهداف شبکه‌های استخاباراتی به دستور بیگانگان کار می‌کنند.

طالبانی که تازه به ورند صلح پیوسته اند می‌گویند، در صورت حمایت دولت آنان آماده اند که برای تصفیه مناطق زیر اثر طالبان در برابر این گروه بجنگند.

محمد حکیم، یک‌تن از افراد گروه طالبان که تازه به روند صلح پیوسته است، می‌گوید: «که اگر حکومت از ما حمایت نموده و تجهیزات در اختیارمان قرار دهد، آماده هستیم که در برابر گروه طالبان بجنگیم و منطقه را از کنترول این گروه بیرون نماییم.»

مقام‌های امنیتی بدخشان می‌گویند که پس از آغاز عملیات تصفیه‌یی که نزدیک به دو ماه از آن سپری می‌شود و هم اکنون این عملیات ادامه دارد، افزون بر وارد شدن تلفات سنگین به این گروه، شمار زیاد از افراد گروه طالبان به روند صلح پیوسته‌اند.

به گفتۀ مقام‌های امنیتی بدخشان در این مدت بیش از 250 تن از افراد گروه طالبان به روند صلح یک‌جا شده و آنان در تلاش اند که با افزایش عملیات تصفیه‌یی، زمینۀ پیوستن بیشتر از افراد این گروه به روند صلح را فراهم نمایند.

مسؤولان محلی بدخشان می‌گویند، سه ولسوالی بدخشان که از سه تا چهار سال بدین‌سو در کنترل طالبان بود با راه‌اندازی عملیات تصفیه‌یی از کنترل این گروه بیرون شده است و بر بنیاد تعهد رییس جمهوری مبنی بر ادامۀ عملیات‌ها در بدخشان این عملیات تا پاک‌سازی کامل این ولایت از وجود طالبان ادامه دارد.