سرک شبرغان

سرک تازه ساخته شده در شبرغان در حال تخریب است

شماری از فعالان مدنی ولایت جوزجان می‌گویند که آنان پس از نظارت از سرک تازه ساخته شده در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به این نتیجه رسیده‌اند که این سرک به اثر چکش‌کاری ترمیم‌کاران موترسایکل و سه‌چرخه، درحال تخریب شدن است. این فعالان مدنی می‌افزایند که دکان‌‌های ترمیم‌کاری موترسایکل، سه‌چرخه و فلزکاری در دو طرف سرک قرار گرفته‌اند و از گوشه‌ سرک عمومی به عنوان جای‌کار استفاده می‌کنند و سرک با چکش‌کاری، ریختن روغنیات و فلز‌کاری در حال تخریب است.

سید رسول سادات، فعال مدنی ولایت جوزجان و عضو شورای رضاکاران کمیسیون حقوق بشر در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «بعد از مدت‌ها شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان شاهد ساخت یک کیلومتر سرک عمومی شده است که متأسفانه توسط فلزکاران و ترمیم‌کاران وسایل نقلیه در حال تخریب شدن است.» آقای سادات می‌افزاید که سال‌هاست که چندین سرک دیگر در انتظار «قیر ریزی» است اما بنابر زد و بندهای سیاسی هنوز کارشان آغاز نشده است. به گفتۀ آقای سادات کم‌کاری و بی‌توجهی حکومت محلی جوزجان باعث شده است شهر شبرغان از سازنده‌گی و بازسازی باز بماند. به باور سیدرسول سادات، سرک‌های عمومی و فرعی ملکیت عامۀ شمرده می‌شوند و باید در کنار توجه حکومت محلی، مردم نیز در قسمت حفظ و نگه‌داری سرک‌ها توجه جدی کنند.

فعالان مدنی ولایت جوزجان می‌گویند که یگانه راه حل این مشکل ساخت مارکیت‌ و جاهای ویژه برای دکان‌داران و فلزکاران است. محمد بشیر فروغ فعال دیگر مدنی در ولایت جوزجان و عضو پارلمان جوان کشور به این باور است که مسوولیت حفظ و نگه‌داری سرک‌ها به دوش ریاست شهرداری و ریاست فواید عامه است که باید فرماندهی پولیس این ولایت نیز با این دو ریاست همکاری کند.

از سوی دیگر، فیروز یکی از ترمیم‌کاران موترسایکل که در یک گوشه‌یی از سرک دکان دارد می‌گوید: «اگر دولت برای ما جای مناسب را در نظر بگیرد ما کار و دکان خود را انتقال می‌دهیم.» او اضافه می‌کند که سرک ملکیت بیت‌المال است و اما از روی مجبوری در روی سرکِ اسفالت‌شده کار می‌کند.

در همین‌حال، عطالله کارگر، رییس ادارۀ فواید عامه ولایت جوزجان می‌پذیرد که در حفظ و نگه‌داری جاده‌ها مشکلاتی وجود دارد. آقای کارگر در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید: «اداره ما بارها همراه با دکان‌داران و ترمیم‌کاران به خاطر جلوگیری از تخریب سرک گپ‌وگفت‌هایی داشته‌اند که متأسفانه مردم کم‌تر به مشوره‌های ریاست فواید عامه گوش می‌دهند.» به سخن او، برخورد با مردم وظیفۀ ریاست فواید عامه نیست. او خاطرنشان می‌سازد که شهرداری، مقام ولایت همراه با نهادهای امنیتی باید یک تصمیم جدی بگیرند تا از تخریب سرک‌ها جلوگیری شود.

رییس ادارۀ فواید عامه، شهرداری شبرغان را مسوول حفظ و مراقبت از مکان‌های عام‌المنفعه می‌داند. آقای کارگر می‌گوید با وجودی که ما هنوز سرک را به شهرداری تسلیم نکرده‌ایم اما از سرک و گوشه‌های آن دکان‌دارانی استفاده می‌کنند که مربوط به شهرداری می‌شود. آقای کارگر می‌افزاید که یک کیلومتر سرک تازه اسفالت شده جزوی از پروژۀ پنجاه کیلومتر سرک جوزجان – سرپل است که این پروژه بیش از پنج‌صد میلیون افغانی هزینه برداشته است. به سخن او، عرض سرک داخل شهر 23 متر به شمول دو متر گلدان و طول آن یک‌ کیلومتر می‌باشد.

از سوی دیگر، انجینیر محمدحسین صالح، شهردار شبرغان می‌گوید: «هنوز مردم حس مالکیت نسبت به نگه‌داری زیربناهای عامه را ندارند که باید اول‌تر از همه فرهنگ‌سازی شود و به مردم آگاهی داده شود که سرک و زیربناهای عامه از خود آنان است و باید در حفظ و نگه‌داری آن توجه کنند.» آقای صالح می‌افزاید که شهرداری بارها به دکان‌داران گوش‌زد کرده است که از تخریب سرک به گونۀ عمدی و یا غیرعمدی خودداری کنند. به سخن او، شهرداری شبرغان یک کمیتۀ ویژه را تنظیم شهری ایجاد کرده است که در رأس آن ارگان‌های امنیتی و ریاست حج و اوقاف ولایت جوزجان قرار دارد و به زودترین فرصت آگاهی‌دهی صورت می‌گیرد و همچنان جلو تخریب سرک گرفته خواهد شد.

بر اساس گزارش شهرداری شبرغان حدود 17 کیلومتر سرک در مرکز ولایت جوزجان اسفالت‌ شده است و بنابر مشکلاتی هنوز هم شهرداری شبرغان مسوولیت این جاده‌ها را تسلیم نگرفته است. قرار است در آینده نزدیک 35 کیلومتر سرک دیگر نیز در داخل شهر شبرغان اسفالت و کانکریت‌ریزی شود.