ابومسلم خراسانی

نگاهی به کتاب تاریخ تاجیک‌ها؛ ایرانیان شرقی و تمدن آنان

By ابومسلم خراسانی - 29 Jul 2021 - 0

تاریخ‌ تاجیک‌ها، ایرانیانِ ‌شرقی پژوهش همه‌جانبه و کامل نیست، اما در نوع خود نخستین پژوهش…

بیشتر

نگاهی به نظام جمهوری و دشمنان آن در افغانستان

By ابومسلم خراسانی - 26 Jul 2021 - 0

افغانستان از هر نگاهی یک سرزمین عقب‌مانده است و مدت زیادی می‌شود که در روند…

بیشتر

تهدیدهای امنیتی و تخلیۀ روستاها؛ با این وضعیت چه باید کرد؟

By ابومسلم خراسانی - 24 Jul 2021 - 0

روستا قدیمی‌ترین محل بودوباش برای بشر است که به عنوان جغرافیای تولید مواد اولیه برای…

بیشتر

افغانستان، جنگ، سیاست و جامعه

By ابومسلم خراسانی - 19 Jul 2021 - 0

افغانستان در مواجهۀ تاریخی روایت‌ مکتوب کمتری دارد. بیشتر رویدادها و اتفاق‌ها در افغانستان به…

بیشتر

فرصت‌های آتش‌بس به طالبان؛ دولت باید ضمانت بگیرد

By ابومسلم خراسانی - 17 Jul 2021 - 0

قرار است که نماینده‌گانی از بلندترین رهبران سیاسی که در دو دهۀ گذشته در متن…

بیشتر

مسألۀ دشمن‌شناسی؛ ما با چه کسی می‌جنگیم؟

By ابومسلم خراسانی - 14 Jul 2021 - 0

روایت‌سازی و خلق گفتمان‌های بزرگی که وضعیت موجود را بیان کند، یکی از مولفه‌های پیروزی…

بیشتر

نگاه جامعه‌شناختی به یک سونامی خاموش

By ابومسلم خراسانی - 12 Jul 2021 - 0

رشد سرسام‌آور مواد مخدر در افغانستان علاوه بر گسترش تروریسم و افزایش پدیدۀ اقتصاد جنگی،…

بیشتر

تلاش‌های جدید برای آغاز مذاکرات صلح؛ آیا امیدوار باشیم؟

By ابومسلم خراسانی - 10 Jul 2021 - 0

پس از ماه‌ها سردی گفت‌وگوهای صلح در میز مذاکره و گرمی نبرد در میدان‌ جنگ،…

بیشتر

نگاهی به جامعه‌شناسی خودکا‌مه‌گی؛ مسأله یکه‌تازی چیست؟

By ابومسلم خراسانی - 6 Jul 2021 - 0

خودکامه‌گی و یکه‌تازی همیشه سایۀ مصیبت‌بار خود را با دید وسیع‌تری بر شرق گسترانیده است.…

بیشتر

مانور نظامی؛ پیام زنان غور به طالبان چیست؟

By ابومسلم خراسانی - 5 Jul 2021 - 0

هرچند تاریخ بیش‌تر نبردها و قهرمانی‌های نظامی را به مردان نسبت می‌دهد، اما زنان زیادی…

بیشتر