فرید برزگر

متریکس‌های برابری و مسالۀ قدرت

By فرید برزگر - 27 Nov 2019 - 0

نویسنده: جاسون هیکل، نشر شده در هیگل بلاگ، ۵ جولای ۲۰۱۹ برگردان: فرید برزگر نابرابری…

بیشتر