habibhamidzada

روایت مرگ یکی از فرزندان استالین

By habibhamidzada - 12 Nov 2019 - 0

بسیار دشوار است که یک کتاب- به تنهایی، موجودی به‌نام انسان را بکلی دیگرگون کند.…

بیشتر