محمدجان آریا

رویاهای دخترانی که در تابلوهای نقاشی قاب می‌شوند

By محمدجان آریا - 20 Mar 2024 - 0

شماری از دختران هنرمند به مناسبت نوروز در غرب کابل نمایشگاه نقاشی را زیر عنوان«لبخند»…

بیشتر

دخترانی‌که هم‌سخن گل‌های زعفران شده‌اند

By محمدجان آریا - 3 Jan 2024 - 0

زعفران مرغوب‌ترین گیاهی‌است که همه ساله از نشانی افغانستان در نمایشگاه‌های بین المللی مقام نخست…

بیشتر

اثر انگشت‌های زنان افغان روی قالین‌های گل‌دار

By محمدجان آریا - 23 Dec 2023 - 0

از دیر زمانی صنعت قالین در میان زنان افغان به شغل ثابت تبدیل شده است،…

بیشتر

آبله‌های دست کارگران زن در افغانستان

By محمدجان آریا - 27 Nov 2023 - 0

پس از تغییر رژیم سیاسی در افغانستان، زنان نیز امتیازات مادی و معنوی خویش را…

بیشتر

بی‌مهری حکومت مرکزی نسبت به جوزجان؛ آیا این ولایت انگشت ششم است؟

By محمدجان آریا - 4 Aug 2021 - 0

پس از گسترش دامنۀ جنگ در اطراف شهر شبرغان و سقوط پی‌هم ولسوالی‌های پنج‌گانۀ آقچۀ…

بیشتر

محمدقسیم: درد را فراموش کرده بودم و در فکر فرار بودم

By محمدجان آریا - 3 Aug 2021 - 0

شدت جنگ در نقاط مختلف کشور هزاران خانواده را از مناطق‌شان بی‌جا ساخته است. بیش‌تر…

بیشتر

حمایت از سنگرداران؛ خانمی از امریکا برای یک‌ هزار سرباز ارتش کردیت‌کارت فرستاده است

By محمدجان آریا - 1 Aug 2021 - 0

عید امسال برای سربازان ارتش در مقایسه با عیدهای گذشته متفاوت‌تر بود؛ زیرا سنگرهای نبرد…

بیشتر

خشک‌سالی و جنگ؛ دو عامل عمدۀ کاهش حاصلات کشاورزی در جوزجان

By محمدجان آریا - 27 Jul 2021 - 0

خشک‌سالی و میدان داغ نبرد دو عامل عمده‌یی به شمار می‌روند که به فراورده‌های کشاورزی…

بیشتر

عملیات نیروهای امنیتی برای جلوگیری از پیش‌روی طالبان در شبرغان آغاز شد

By محمدجان آریا - 16 Jul 2021 - 0

گروه طالبان با راه‌اندازی حمله‌های گسترده تهاجمی از دو استقامات تلاش کرده‌اند که وارد شهر…

بیشتر

دادخواهی زنان برای صلح پایدار؛ نیم میلیون امضا در بلخ به نمایش گذاشته شد

By محمدجان آریا - 15 Jul 2021 - 0

شماری از زنان با همکاری دفتر «ایتلاف مشارکت» برنامۀ دادخواهی برای صلح را با نمایش…

بیشتر