محمدجان آریا

بی‌توجهی دولت به مکان‌های باستانی؛ طلاتپه به لانۀ موش‌های دشتی بدل شده است

By محمدجان آریا - ۱۳ حوت ۱۳۹۹ - 0

شماری از نویسنده‌گان و کنش‌گران اجتماعی از تخریب و نابودی محل کشف گنجینۀ باختر در…

بیشتر

پرورش اسب؛ شغل پُرمصرف اما بدون درآمد

By محمدجان آریا - ۹ حوت ۱۳۹۹ - 0

از دیر زمانی پرورش و نگه‌داری اسب‌ در میان باشنده‌گان شمال و شمال‌شرق کشور مرسوم…

بیشتر

پرورش سمارق پیشۀ تازۀ زنان در جوزجان

By محمدجان آریا - ۲۷ دلو ۱۳۹۹ - 0

شماری از زنان شاغل در ولایت جوزجان به همکاری ریاست زارعت، آبیاری و مال‌داری به…

بیشتر

ناهیده پدرام؛ یگانه دختر گل‌فروش در مزارشریف

By محمدجان آریا - ۲۶ دلو ۱۳۹۹ - 0

عشق بر گل کاکتوس ناهیده پدرام را واداشته است که دکان گل‌فروشی را در شهر…

بیشتر

راه‌اندازی کارخانه‌های کوچک تولید لبنیات از سوی زنان در جوزجان

By محمدجان آریا - ۲۲ دلو ۱۳۹۹ - 0

شماری از زنان و دختران با همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات کارخانه‌های کوچک تولید…

بیشتر

برگزاری نشست‌های مشورتی زیر عنوان پولیس، مردم و مسجد در جوزجان

By محمدجان آریا - ۲۰ دلو ۱۳۹۹ - 0

نشست‌های مشورتی مردمی میان نیروهای پولیس و شهروندان زیر نام «پولیس، مردم و مسجد» از…

بیشتر

نفیسه محمدی؛ رزمی‌کاری که به دختران دفاع شخصی می‌آموزاند

By محمدجان آریا - ۱۵ دلو ۱۳۹۹ - 0

افزایش میزان خشونت‌های برخاسته از جامعه بر زنان و دختران در کشورهای آسیای جنوبی مانند…

بیشتر

افزایش علاقه‌مندی دختران به ورزش بدن‌سازی در جوزجان

By محمدجان آریا - ۱۳ دلو ۱۳۹۹ - 0

گشایش شماری از باشگاه‌های بدن‌سازی ویژۀ بانوان در یک سال پسین در شهر شبرغان، مرکز…

بیشتر

محمد؛ کودک قربانی جنگ و پولیو در جوزجان

By محمدجان آریا - ۲ دلو ۱۳۹۹ - 0

حدود یک ماه پیش ویروس پولیو سراغ محمد چهار ساله را گرفت و یک پای…

بیشتر

یولدوز هاشمی؛ رکاب‌زن فاریابی که از سد جنگ و جامعه گذشت

By محمدجان آریا - ۱ دلو ۱۳۹۹ - 0

روایت‌های ناشنیدۀ زیادی از دختران و زنان توان‌مندی در ولایت‌های دوردست کشور همچنان زیر سایۀ…

بیشتر