سیمع‌الله سیحون

دمبوره؛ موسیقی سنتی از صعود تا هبوط

By سیمع‌الله سیحون - 11 Dec 2019 - 0

دمبوره یکی از ابزارهای موسیقی نام‌آشنایی است که بخش بزرگی از یک حوزۀ فرهنگی را…

بیشتر

ریشه‌های جنسیت‌زدگی (سکسیزم)

By سیمع‌الله سیحون - 5 Dec 2019 - 0

جسیت‌زدگی ( سکسیزم) نوع نگاه و پندار است که انسان‌ها را بر بنیاد جنسیت دسته‌‌بندی…

بیشتر

عدالت‌محوری و جامعۀ مدنی

By سیمع‌الله سیحون - 1 Dec 2019 - 0

عدالت از بنیادی‌ترین مفهوم در سیاست، اخلاق،  فلسفه و کلام است، کمتر اندیشمند و فیسلوفی…

بیشتر

شکست بی‌پیشینۀ طالبان در بدخشان

By سیمع‌الله سیحون - 18 Nov 2019 - 0

نزدیک به 10 سال پیش گروه طالبان با ایجاد نخستین هستۀ کوچک جنگی در ولسوالی…

بیشتر

حکومت‌داری خوب

By سیمع‌الله سیحون - 16 Nov 2019 - 0

مفهوم حکومت‌داری خوب مثل سایر مفاهیم دیگر چون دموکراسی، آزادی، جامعه مدنی، حقوق شهروندی و…

بیشتر

رؤیای ناتمام صلحِ پایدار

By سیمع‌الله سیحون - 12 Nov 2019 - 0

نزدیک به دو دهه است که حکام افغانستان تلاش‌های به ظاهر صلح خواهانه انجام می‌دهند…

بیشتر