بیشتر

بررسی تأثیر بازنمایی خشونت در سریال «چُقُر» بر کودکان و نوجوانان افغانستان

بررسی تأثیر بازنمایی خشونت در سریال «چُقُر» بر کودکان و نوجوانان افغانستان

رها احمدی؛ کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی   چکیده هر جامعه‌یی افراد و نهادهایی دارد که به ‌نوعی «مرجع» و «الگو»
درخانه بمانید؛  قرنطینه خود خواسته فرصتی برای کارهای نکرده

درخانه بمانید؛ قرنطینه خود خواسته فرصتی برای کارهای نکرده

نویسنده: ولی محمد حدید پیشنهاد «در خانه بمانید» این روزها بیش‌تر به گوش می‌رسد. مسوولان صحی، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،