آدینه محمد

بازگل بدخشی و شهرت موسیقی محلی بدخشان

بازگل بدخشی و شهرت موسیقی محلی بدخشان

موسیقی محلی کشور یکی از سبک‌های پرطرف‌داری است که توجه شنونده‌گان زیادی را به خود جلب کرده است. شمار زیادی