آرامگاه

آرامگاه ابوریحان البیرونی در غزنی بازسازی می‌شود

آرامگاه ابوریحان البیرونی در غزنی بازسازی می‌شود

وزارت شهرسازی و اراضی اعلام کرده که آرامگاه ابوریحان البیرونی، ستاره‌شناس مشهور جهان در شهر غزنی بازسازی می‌شود. وزارت شهرسازی