آزادی زنان

وزارت خارجۀ امریکا: حقوق زنان باید در هر نوع ساختار سیاسی در افغانستان حفظ شود

وزارت خارجۀ امریکا: حقوق زنان باید در هر نوع ساختار سیاسی در افغانستان حفظ شود

وزارت خارجۀ امریکا اعلام کرده که حمایت ایالات متحده پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نیز ادامه خواهد
مذاکرات صلح و نگرانی زنان تجارت‌پیشه؛ آیا ذهنیت طالبان نسبت به زنان تغییر کرده است؟

مذاکرات صلح و نگرانی زنان تجارت‌پیشه؛ آیا ذهنیت طالبان نسبت به زنان تغییر کرده است؟

در یک دهۀ پسین زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی برای زنان در بازارهای افغانستان نسبت به گذشته بیشتر فراهم است و مقداری