آزارهای خیابانی

آزارهای خیابانی؛ فرهنگ ناپسند اما جا افتاده در جامعه

آزارهای خیابانی؛ فرهنگ ناپسند اما جا افتاده در جامعه

نویسنده: سونیا آژمان عرف حاکم در جامعه ، مردسالاری و عدم آشنایی بیشتر شهروندان با فرهنگ شهرنشینی از دلایلی هستند