آسترالیا

بقایای بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورهای جهان در آسترالیا کشف شده است

بقایای بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورهای جهان در آسترالیا کشف شده است

دانش‌مندان از کشف بقایای بزرگ‌ترین گونۀ دایناسورهای جهان در آسترالیا خبر می‌دهند؛ موجوداتی که تخمین می‌شود 92 تا 95 میلیون
هیأت مشترکی بد رفتاری نظامیان آسترالیایی در افغانستان را بررسی می‌کند

هیأت مشترکی بد رفتاری نظامیان آسترالیایی در افغانستان را بررسی می‌کند

وزارت امور خارجۀ کشور اعلام کرده است که افغانستان و آسترالیا یک هیأت مشترکی را برای رسیده‌گی به ادعای بدرفتاری
پایان کار پنجمین دور جشنوارۀ سینمایی «گان» در آسترالیا

پایان کار پنجمین دور جشنوارۀ سینمایی «گان» در آسترالیا

جشنوارۀ سینمایی «گان» در شهر «آدلاید» در جنوب آسترالیا برگزار شد. در این جشنوارۀ سینمایی فیلم‌های کارگردانان افغانستان برای مدت